Gå direkt till innehållet

Här hittar du pedagoger i Malmö som bloggar om sin lärarvardag – metodik och pedagogik, lyckat och misslyckat, sorg och glädje.

Det är här du kan komma i kontakt med kollegor på andra skolor runt om i Malmö. Bidra gärna till levande diskussioner genom att kommentera och ge feedback!

Vill du också blogga för Pedagog Malmö? Då gör du så här.
För dig som har blivit tilldelad en blogg finns instruktionfilmer och lathundar här.

Digitalt berättande med Adobe Creative Cloud Express

Publicerat: Skribent: Martina Soomro

I slutet av februari erbjuder Utvecklingsavdelningen på grundskoleförvaltningen i Malmö en workshop i Digitalt berättande med Adobe Creative Cloud Express, en tjänst som alla våra pedagoger och elever har tillgång till. Varför gör vi det? Syftet med workshopen är att öka pedagogernas kompetens att använda multimodala arbetssätt i undervisningen samt fördjupa deras förståelse och förtrogenhet…

Matematikvecka på Malmö delar

Publicerat: Skribent: Annika Nilsson

”Vet du varför det är så kallt i tomma mängden? – För att det inte finns några element där.” Det finns en hel mängd intressanta sätt att närma sig matematiken och den här veckan tipsar vi om några av dem. För att förstå det inledande skämtet måste man kanske ha läst “matematik 5” men ni…

När läsarna tillsammans sätter ord på böckers inneboende magi – om att använda textlösa böcker i undervisningen

Publicerat: Skribent: Carolina Landin

Textlösa böcker är bilderböcker där historien i boken berättas utan hjälp från text. I stället baseras berättelsen helt på bilderna i boken. Inget språk är bestämt. Inget rätt eller fel finns. Läsarens fantasi skapar sin egen berättelse utifrån bilderna. Hur kan man jobba med det här i skolan? I höstas var jag på en skolbibliotekskonferens…

Vägar till mer kunskap om hedersproblematik

Publicerat: Skribent: Hanna Cinthio

Från och med hösten 2022 är arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck en del av läroplanen för grundskolan och gymnasiet. Skolan, som ju möter nästan alla barn och unga, har en viktig roll i arbetet med att förebygga och bemöta denna problematik genom kunskap och aktiva insatser av olika slag. Frågan hänger tätt samman med…

Språk- och kunskapsutveckling i klassrummet!

Publicerat: Skribent: Lena Winqvist

Denna vecka har vi fokus på språk- och kunskapsutveckling. På Malmö delar finns ett lärarfortbildningsmaterial som fungerar som stödmaterial med många konkreta modeller och teorier som ständigt byggs ut. Vi presenterar två av de nya resurserna som tillhör huvudmaterialet på framsidan men det finns mycket mer att hitta. Dessutom tipsar vi om material för att…

Framtida entreprenörer

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Sedan höstterminen 2022 har Nydalaskolan haft en digital profil. På skolan ligger elevers digitala kompetens i fokus och de rustas med viktiga färdigheter som behövs i en alltmer digital värld. Genom att arbeta med olika projekt vill pedagogerna inspirera elever till nytänkande, problemlösning och innovation. I denna anda har skolans elever i årskurs 1 och…

Förintelsens minnesdag 27/1

Publicerat: Skribent: Annika Nilsson

Förintelsens minnesdag är en internationell minnesdag som uppmärksammas den 27 januari varje år – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och de som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde. År…

Studiematerial till Malmös snubbelstenar

Publicerat: Skribent: Björn Westerström

Den 30 augusti fick Malmö sina tre första snubbelstenar. Nedan funderar vi på PI:s antisemitismprojekt kring deras funktion och presenterar det studiematerial vi i samarbete med Malmö stadsarkiv tagit fram. Historikern Herodotos hade ett nästan aggressivt förhållningssätt till tiden och glömskan. Det råder ett krig mellan hågkomst och glömska, menade han och historikern är en…

Barnen berättar om staden genom knäckebrödsverk

Publicerat: Skribent: Pontus Källström

I området där jag arbetar har vi fokusområdet ”Barns berättelser om staden” vilket  kommer kulminera i ett vernissage för vårdnadshavare. Mitt arbetslag har valt att tolka detta på vårt egna sätt tillsammans med barnen. Jag har haft ansvar över femårsgruppen och för mig har det varit viktigt att barnen ska få möta hela Malmö och…

Att gräva efter historien på riktigt

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

På en höjd mellan Staffanstorp och Lund är den oansenliga platsen Uppåkra belägen. Vad blotta ögat inte kan se i landskapet är att denna plats historiskt sett är av stor betydelse. I själva verket döljer sig här ett geografiskt, socialt, ekonomiskt, religiöst och kulturellt centrum i den långa historiska utvecklingen av medeltida och moderna samhällen…

Att ta den andres perspektiv

Publicerat: Skribent: Ulf Malmqvist

De allra flesta förskolebarn är bekanta med sagan om de tre bockarna Bruse. Den gamla folksagan är livskraftig i all sin enkelhet. I bokform finner berättelsen ständigt nya illustratörer som ger sin bild av den lilla, mellanstora och stora bockens vandring över bron mot den hägrande sätern. Sagan finns även som en visa, författad av…

“Hands-on” i klassrummet: Många metoder och modeller

Publicerat: Skribent: Lena Winqvist

Att använda metoder, modeller och stödstrukturer är ett bra sätt att möta nya kunskaper och lärdomar. De ger ofta en tydligare bild av vad som förväntas och hur det går till. Den här veckan presenterar vi ett antal modeller som både ökar aktiviteten, skapar struktur och tydliggör likheter och skillnader. Choise board – utifrån elevernas…