Gå direkt till innehållet

Pedagogisk Inspiration Malmö fick den 2 maj 2011 i uppdrag av programägargruppen för Skolkompassen ”att hålla ihop en pilottest av ett nytt arbetssätt via olika IT-lösningar samt göra en implementeringsplan för ett nytt arbetssätt”, se Skolkompassens infobrev.

Inspiration från Pedagog Stockholm

Idén är lånad från Stockholm stad och webbplatsen Pedagog Stockholm. En projektgrupp på Pedagogisk Inspiration Malmö formulerade en vision och idéskiss för en liknande inspirationswebbplats som Pedagog Stockholm men med tydligt lokalt fokus i Malmö. Projektgruppen tackar Pedagog Stockholm för all uppmuntran och alla erfarenheter ni generöst delat med er av.

Den 27 september 2011 presenterades PI Malmös:s förslag om en inspirationswebbplats för Malmös pedagoger för Skolkompassen samt utbildningsdirektör Matz Nilsson. Den 11/11-11 kl 11.11 öppnade Pedagog Malmö.

Framtiden

Pedagog Malmö samordnas sedan mars 2012 av en huvudredaktör. Funktioner och möjligheter i webbplatsen kommer att utvecklas. Samverkan med fler verksamheter inom Malmö ska utökas och sist men inte minst – vi strävar efter att fler och fler pedagoger ska inspirera varandra med hjälp av Pedagog Malmö.

Projektgrupp för framtagandet av Pedagog Malmö

Mattias Bystedt, mattias.bystedt@malmo.se
Carl Löthman, carl.lothman@malmo.se
Fredrik Selarp, fredrik.selarp@malmo.se
Charlotte Christoffersen