Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Jag heter Anna Gullberg och arbetar som utvecklingssamordnare för Bedömning För Lärande och PRIO i Malmö Stad. Innan dess har jag arbetat som Ma/NO lärare år 1-7 under många år och undervisat på mellanstadiet. Det sista året arbetade jag som förstelärare i Ma/No med ett stort intresse för bedömning för lärande. Sedan 2007 arbetade jag även som matematikutvecklare och sedan 2011 som en del av min tjänst, 20%. Jag har sedan dess arbetat med matematikutveckling och handledning inom matematiklyftet i Lomma Kommun. Under dessa år gjorde jag en avstickare till Malmö Högskola där jag, parallellt med matematikutvecklaruppdraget, arbetade som universitetsadjunkt i matematikdidaktik under ca.2år. Bedömning för lärande (BFL) är ett förhållningssätt till kunskap och lärande där syftet är att främja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Det handlar även om undervisningens effektivitet och kvalitet. Att tydliggöra mål och kunskapskrav och använda sig av en bedömning som både mäter och stödjer lärandet, är avgörande för planeringen av undervisningen i det formativa förhållningssättet. Viktigt är även att söka information om var eleven befinner sig i förhållande till målen och att ge en återkoppling som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet. Forskning har visat att formativ bedömning ökar elevernas lärande. Vi stödjer bland annat Malmös skolor med att synliggöra och processleda fram en önskvärd och gemensam bedömningskultur och därtill en tillhörande struktur och arbetsorganisation för att arbetet ska bli likvärdigt, systematiskt och hållbart. Tillsammans med skolledare och lärare utvecklas och stärks lärares bedömningskompetens. Detta stödjer och arbetar vi med genom till exempel kollegialt lärande, handledning av lärare och arbetslag, stöd ute på skolor av BFL-utvecklare från Pedagogisk Inspiration Malmö, workshops, föreläsningar, lektionsbesök och systematiskt erfarenhetsutbyte. Blev du nyfiken på att diskutera skolutveckling och lärande så hör gärna av dig! Anna.gullberg@malmo.se

Antal inlägg: 10

Återkoppling som för lärandet framåt

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

”När elever söker, eller åtminstone är öppna för, återkoppling från eleverna om vad eleverna vet, vad det förstår , vad de gör för misstag, när de missuppfattar, när de inte är engagerade  –  då kan undervisning och inlärning synkroniseras och bli effektiva” (Hattie, 2009) Nyckelstrategi 3 handlar om feedback/återkoppling som för lärandet framåt. Studier visar…

NT-Utveckling på Bulltoftaskolan

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

Nu har NT-tåget tuffat vidare till två nya skolor i Malmö Stad…Bulltoftaskolan och Dammfriskolan. Vi säger tack till Segevångsskolan och Lorensborgskolan som var de första i Malmö som fick stöd av Malmös centrala NT-utvecklare. På Bulltoftaskolan handlar just nu mycket av NO-undervisningen i årskurserna 4 och 6 om kraft och rörelse på olika sätt. Eleverna arbetar…

Årets nobelpris i fysik...en upptäckt till gagn för mänskligheten!

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

Tänk dig tillbaka till mitten av 1800-talet…det är mörkt ända till en man vid namn Thomas Edison får en metalltråd i en glaskolv att lysa. För att denna metalltråd skall lysa tillräckligt starkt krävs det väldigt mycket energi och det mesta försvinner ut i värme… Tiden går och efter 150 år så förbjuds glödlampan då…

Julens kemi...och andra spännande julkalendrar

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

Nu när julen närmar sig med stormsteg så är det för många julkalendrarnas tid…hur hittar vi rätt i kalenderdjungeln till NO-lektionerna? Kalendern från tekniska museet heter Julens Kemi och handlar om juletiden ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Man kopplar ihop julens kemi med vinter och jultraditioner. Varje dag kan man läsa om tips, trix och om man…

Vilket intresse för NT-Utveckling

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

I torsdags var det äntligen dags för NO-lärarna i Malmö Stad att ta del av det kollegiala lärandet som är en grundpelare för oss i vårt arbete. Den första delen av fem i vår seminarieserie handlade om att utveckla elevernas lärande i NO-klassrummet. Det blev en miniföreläsning om b.la mål med NO-undervisningen, principer för lärande,…

Innocarnival 14-15/11

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

I fredags fick vi NT-Utvecklare ta del av den kreativitet och innovationsanda som råder bland Malmö och Skånes grund-och gymnasieelever, vi besökte Innocarnivalen på Malmö Mässan. Här tog vi del av framtidens lösningar när det gäller t.ex stadsplanering, utbildning, mat och naturområden. Vi kommer i framtidens samhälle att vara beroende av moderna och innovativa lösningar och…

Gråsuggor i undervisningen

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

På en av de skolor som vi NT-utvecklare just nu arbetar med har år 6 eleverna nyligen börjat ett arbete om hur man genomför en systematisk undersökning, i denna undersökning skall man arbeta med gråsuggor….intressant. När läraren berättar om att man i klassen skall arbeta med gråsuggor en tid framöver så var det många elever…

Veckans heureka!

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

Veckans heureka är en aha-upplevelse som vi hoppas att pedagoger och lärare kan använda sig i undervisningen för att väcka ett vidare intresse för naturvetenskap och teknik. Hur skulle veckans heureka kunna se ut på dina lektioner? Veckans heureka – ÅTERVINNING Ungefär hälften av allt stål som produceras kommer från återvunnet järnskrot, vilket gör stål till världens…

Bilens dag 28 oktober

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

Idag är det bilens dag! Bilen har medfört stora förändringar av transport genom tiderna, och är idag ett av de vanligaste transportmedlen som ständigt utvecklas och förbättras. Bilen ses idag som en självklarhet och ganska ofta är det den som får livspusslet för oss att gå ihop. Iår (2014) i Sverige har 85% av alla hushåll…

När naturen tar över...

Publicerat: Skribent: Anna Gullberg

Spännande bilder att använda i NO-klassrummet. Bilderna är inte datoranimerade utan visar verkliga fall där naturen tagit över. T ex är båten på bilden är från andra världskriget. Naturen har intagit båten och en liten skog växer i dag på det gamla fartyget som ligger i bukten Homefield Bay i Australien. Här hittar ni bilderna Utvald…