Publicerat:

Dansmatte på uppgång

Ett nyaktuellt och annorlunda sätt att arbeta med matematik. På många skolor arbetas det med dansmatte och det är fantastiskt. Min kära mor påpekar att detta inte är något nytt, dansmatte arbetade man med redan på tiden hon undervisade blivande fritidspedagoger och förskollärare på Karlstad universitet på nittiotalet. Det som är nytt är kanske genomslaget det fått… Läs mer

Publicerat:

Kreativ dans + matematik = sant!

Kan man använda den kreativa, skapande, uttrycksformen dans till att skapa förståelse och djupare kunskap i matematik, eller kan man använda matematik för att inspireras och skapa djupare förståelse för dans och rörelse, eller kan man slå två flugor i en smäll och göra både och? Detta var utgångspunkten för oss när vi startade projektet… Läs mer

Publicerat:

Specialpedagogik, programmering, problemlösning, digitala verktyg och en himla massa tips!

Att samla 1700 matematiklärare på ett och samma ställe är inte bara häftigt, det kräver en otrolig organisation och ett sinne för detaljer. Karlstad universitet anordnade för andra gången Sveriges matematikbiennal, detta sker vartannat år och lärosätet får två chanser på sig sedan går stafettpinnen vidare till nästa vilket i detta fallet är Linné-universitetet. Vi… Läs mer

Publicerat:

Vart är vi på väg? - En cool resa från mind via process till produkt

10 p: En resa som börjar i Kristianstad och tar oss västerut. På vårt resmål ska vi få en inblick i vad en innovation är samt hur man arbetar i process från en idé till en färdig produkt. Vi ska även lära oss om de 17 globala målen. 8 p: När vi efter första träffen… Läs mer

Publicerat:

Diamantdiagnoserna - ett glimmande hjälpmedel till att få koll på dina elevers kunskaper i matematik

För tre och ett halvt år sedan tog jag emot en ny fyra som mentor. Jag skulle undervisa dem i matematik och NO-ämnena, i överlämningen fick jag reda på att det var flera elever med behov av stöd i klassen och speciellt i matematik. Jag hade i mina tidigare undervisningsgrupper arbetat mycket med diskussioner i par och helklass,… Läs mer

Publicerat:

Skolverkets konferens angående programmering i skolan

För att våra elever ska kunna möta dagens och morgondagens samhälle behöver vi utveckla deras digitala kompetens och med digital kompetens menas att eleverna ska få: kunskaper att söka information, kommunicera, interagera och producera digitalt färdigheter att använda digitala verktyg och tjänster förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och… Läs mer

Publicerat:

Sverige delar kunskapsmatriser

Den digitala revolutionen skapar en delakultur! Jag är med i flera olika pedagogiska grupper på Facebook. Ibland skriver jag inlägg, ibland tipsar jag om böcker och material men oftast läser jag och inspireras av andra. Igår insåg jag kraften i det utökade kollegiet. En lärare frågade efter förenklade kunskapsmatriser i matematik, jag skrev då att vi på… Läs mer

Publicerat:

Fibonacciklubben för matematikintresserade mellanstadieelever

Vilken energi man kan få av elever! Jag och min kollega besökte Borgarskolan och träffade Arvid, Linn och Teodor. Tre matematikintresserade studenter som vill sprida sitt engagemang för matematik och få yngre elever att se hur roligt det är att jobba med matematik när man träffar likasinnade och får resonera och lösa problem och kanske… Läs mer