Gå direkt till innehållet

Anna Schylander

Hej och välkommen till bloggen "Genrepedagogik på Kroksbäcksskolan"! Jag heter Anna Schylander, och är tillsammans med två andra förstelärare ansvariga för fortbildning och det kollegiala lärandet i genrepedagogik, matematik och språkutvecklande arbete samt ASL på vår skola. Här kan du följa vårt implementeringsarbete för lärarna och arbetet ute i klasserna med våra elever!

Antal inlägg: 15

Publicerat:

Matematik & bedömning

I måndags var det dags för terminens första pedagogiska konferens kring matematik och bedömning! Vårterminens innehåll på dessa pedagogiska konferenser presenterades av Anna och Hanna; Det kommer bli fokus på Skolverkets ”Bedömning för lärande i matematik”, ”Förstå och använda tal” samt gemensamma planeringar av matematik enligt cirkelmodellen. Vi är nämligen helt övertygade om att det…

Publicerat:

Instruerande text: chokladbollar, lekar & elevernas egna pysselfilmer

Den här veckan träffades lärarna på Kroksbäcksskolan för att byta erfarenheter kring det arbete som man nyligen genomfört i sina elevgrupper. Det gemensamma temat i F-6 var instruerande text men ämnesinnehållet var fritt. Flera klasser hade arbetat med instruerande text kring julpyssel. Treorna hade i uppdrag att i grupper om 4-5 elever tillverka instruktionsfilmer m hj…

Publicerat:

2017: Google Classroom & kollegialt lärande

Då var vi igång igen! 2017, välkommen med nya utmaningar och spännande kunskap! De pedagogiska konferenserna är nu planerade och ska ut till kollegiet, och igår gick den första av stapeln med Carl Löthman (PIM) vid rodret! Eftersom Kroksbäcksskolan liksom flera andra skolor nu har 1-1 datorer (Crombooks), så behöver vi utveckla vårt tänkande och…

Publicerat:

Cirkelmodellen i matematik & språkutvecklande arbete

När vi började utbilda oss inom genrepedagogik på Kroksbäcksskolan så upptäckte vi att det stod väldigt lite skrivet om genrepedagogik och matematik. I litteratur fanns flera förslag på hur man arbetar genrepedagogiskt i olika ämnen, men just matematik saknades. Vi började fundera på hur vi skulle angripa även detta ämne genrepedagogiskt. Några pedagoger samlades en kväll…

Publicerat:

Genrepedagogik och ASL - vilken kombo!

Ett av läsårets utmaningar och topic på Kroksbäcksskolan är definitivt det arbete som idag bedrivs på framförallt F-2 där genrepedagogik och ASL möts och skapar ytterligare framgångar i elevernas skrivande! Vårt genrearbete har pågått i fyra år, och sedan ht-15 har ASL introducerats för både pedagoger och elever. Genrepedagogiken är vårt ”paraply” och i det…

Publicerat:

Retorikmatchen 2014: Kroksbäcksskolan äger i att argumentera!

På UR Barnkanalen kan man just nu se den spännande tävlingen ”Retorikmatchen”. Programledare är Nassim Al Fakir och det är 1500 sjätteklassare från hela Sverige som tävlar om att bli bäst på att tala och lyssna. Kroksbäcksskolan anmälde sig till tävlingen och har gått vidare! I detta blogginlägg ska ni få träffa Mina och Ibrahim som…

Publicerat:

Fortbildning för John Polias & praktikerkonferens

I april fick vi som språkutvecklare på Kroksbäcksskolan, Anna och Karin, möjlighet att gå en kurs i genrepedagogik för John Polias. John Polias från Australien,  är i grunden ma/no-lärare men forskar idag kring genrepedagogik. Polias är medförfattare till bland annat Genrebyrån (2008) och har inspirerat Britt Johansson i hennes arbete med genrepedagogik på Knutbyskolan, Rinkeby.    …

Publicerat:

Krönika, en makrogenre

Gibbons skriver i boken ”Lyft språket lyft lärandet” (s. 89) om skolans basgenrer; berättande texter, beskrivande texter, förklarande och redogörande texter, instruerande texter, argumenterande och diskuterande texter, samt återgivande texter. Det är också dessa texttyper som återkommer i det centrala innehållet i Lgr 11. Men ibland behöver vi använda oss av andra typer av genrer, ex vid skrivande av …