Gå direkt till innehållet

Jag arbetar som vetenskaplig utvecklingsledare på PI i Malmö stad och som universitetslektor på institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle på Malmö universitet. Min forskning fokuserar undervisning och lärande i NO-klassrum där elevers flerspråkighet ses som en resurs för deras utveckling av ämneskunskaper och ämneslitteracitet. Forskningen belyser de möjligheter och utmaningar som transspråkande förhållningssätt och strategier skapar för inkludering av flerspråkiga elever i NO-undervisningen.

Antal inlägg: 1

Elevers ökade möjligheter till lärande i en transspråkande NO-undervisning

Publicerat: Skribent: Annika Karlsson

I en transspråkande undervisning använder både lärare och elever alla tillgängliga språkliga resurser, såsom första- och andraspråk, bildspråk, gester, kroppsspråk och digitala hjälpmedel. Alltså hela sin språkliga repertoar för att underlätta meningsskapande. I NO-undervisning har detta visat sig öka flerspråkiga elevers möjligheter till kunskapsutveckling. Transspråkande som läranderesurs I min forskning har jag sett att flerspråkiga…