Gå direkt till innehållet
Profilbild Camilla Jonasson

Jag är vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration Malmö. Mitt fokus är framför allt på språkutveckling mot och med förskolan, men arbetar på uppdrag från alla våra tre skolförvaltningar. 2020 disputerade jag med avhandlingen "Jag har också rätt att ljudsätta världen" där jag studerade tjejer och transpersoners lärande och musikskapande i relation till musikteknologi. Jag har tidigare arbetat som lärare i Malmö stad och som externa aktör till skolorna i Skåne och Kronoberg som regional samordnare för skapande skola på Unga Musik i Syd. Som forskare är jag anknuten till institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet.

Antal inlägg: 4

Superdiversitet och flerspråkighet

Publicerat: Skribent: Camilla Jonasson

Malmö präglas, som allt fler städer, av en omfattande diversitet. Detta får även en påverkan på staden och dess befolkning utifrån ett språkperspektiv. I syfte att öka kunskapen om frågor kring flerspråkighet finns därmed ett behov av samarbeten och erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar, kommuner och lärosäten i storstadsregionerna såväl nationellt som internationellt. Med fokus på begreppen…

Att väcka barns intresse för hållbar utveckling genom sinnena

Publicerat: Skribent: Camilla Jonasson

Det är andra gången förskolorna i Malmö har bjudits in att delta i InnoCarnival. Det innebär att förskollärare, pedagoger, barnskötare och barn i förskoleålderns deltagande är tämligen nytt i sammanhanget. Därav har det definierats ett behov av att genomföra en vetenskapligt inriktad fördjupning (pilotstudie) med målet att utveckla och arbeta vidare med innovationsprojekt med och…

Resultatskillnader – vad säger forskningen?

Publicerat: Föreläsare: Maricken Larsson, Camilla Jonasson, Maria Almgren

Inför grundskolenämndens politiska hearing i januari 2022 med temat ”Resultatskillnader i skolan mellan flickor och pojkar” fick Pedagogisk inspiration i uppdrag att presentera orsaker till resultatskillnader utifrån forskning och det är vad vår film utgår ifrån. (Föreläsningen textas inom kort)

Camilla Jonasson är genusforskare och vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration (Pi) Maricken Larsson och Maria Almgren är utvecklingssekreterare med fokus på normer och värden, även på Pi.  

Tryckta källor  
Leijnse, Emma (2017). Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen. Natur och kultur: Stockholm  
Zimmerman, Fredrik (2019). Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan. Liber AB: Stockholm.  
Zimmerman, Fredrik (2018). Det tillåtande och det begränsande. Acta Universitatis Gothoburgensis: Göteborg.  
Olofsson, Jonas (2021). Vägar till arbetslivet via grundläggande och högre utbildning  
– en bred kartläggning och uppföljning av två elevkullar i Malmö. Malmö universitet: Malmö  
 
Digitala källor  
Folkhälsomyndigheten.se (2019, uppdaterad 2021) Pojkar mår bättre än flickor i tonåren.  
ifous rapportserie (2022:1) ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskola.  
Statens offentliga utredning SOU (2014:6). Män och jämställdhet.  
Sveriges Kommuner och Landsting (2019) Se, förstå och förändra. Att motverka könsskillnader i skolresultat.  
Sveriges Kommuner och Landsting (2018) Maskulinitet och jämställd skola. Arbetet för ökad trygghet och bättre studieresultat.