Gå direkt till innehållet

Lärare i svenska och engelska, samt förstelärare med inriktning språkutveckling på Pauliskolan i Malmö.

Antal inlägg: 1

Elevers delaktighet i skönlitteraturläsning

Publicerat: Föreläsare: Camilla Lindskoug

Föreläsningen handlar om hur man kan främja elevers motivation och lärande kopplat till skönlitteraturläsning genom att göra eleverna mer delaktiga, vara tydlig och genom och att möta dem på rätt nivå. Föreläsningen ger konkreta tips på hur du kan differentiera din undervisning kopplat till läsning och läsförståelse.

Camilla är lärare i svenska och engelska, samt förstelärare med inriktning språkutveckling på Pauliskolan i Malmö.