Publicerat:

Tack till alla som medverkade - Fortbildning fritidshem 2018

Efter att ha gått igenom utvärderingarna från två intensiva fortbildningsdagar för fritidshemmet kan vi glatt konstatera att flertalet av er som besökte dagarna positiva till både innehåll och form. Upplägget skiljde sig lite från tidigare år. Programmet var en mix av föreläsning och workshop med blandade grupper från olika skolor. I år tog omkring 640… Läs mer

Publicerat:

Fortbildningsdag för fritidshem - april 2018

Snart är det dags för årets fortbildningsdag för fritidshem på Malmö mässan. Vi välkomnar föreläsaren Axel Havelius som kommer att stå för dagens innehåll som handlar om lågaffektivt bemötande. Men vad innebär lågaffektivt bemötande egentligen? Hur kan jag som fritidspedagog möta eleverna på bästa sätt utifrån deras förutsättningar och förmåga? Under halvdagen kommer du få… Läs mer

Publicerat:

Samverkan förskola och förskoleklass

Hur arbetar ni idag med övergångar mellan förskola och förskoleklass?  Förra veckan fick jag möjlighet att vara med med på något som kallas för ”FöSk”. I Bunkeflostrand har man sedan flera år haft samverkansträffar mellan förskola och skola med “FöSk”, vilket innefattar förskola och skola. Personalen träffas 1 gång/termin och arbetet har pågått under ett… Läs mer

Publicerat:

Effektiv undervisning - vad innebär det i praktiken?

Hur skapar vi effektiv undervisning i klassrummet? Vad kännetecknar effektiv undervisning? Detta är frågor som jag ofta har ställt till mig själv. Efter att ha läst boken Effektiv undervisning – meningsfullt lärande skriven av Simon Hjort och Ambjörn Furenhed har dessa frågetecken mer och mer rätats ut. I boken lyfter författarna fram exempel från olika lärares vardag… Läs mer

Publicerat:

Läroplanen - förskoleklassens tredje del

Skolverket har under våren publicerat webbinarieserier kring de nya delarna i läroplanen för förskoleklassen. Vad betyder den nya delen i läroplanen för förskoleklassen? Hur väl förtrogen är du i läroplanens tredje del och dess innebörd? Har du ännu inte lyssnat på webbinariet om förskoleklassen gå in och lyssna på Helena Ackesjö, som är universitetslektor vid Linnéuniversitetet.… Läs mer

Publicerat:

Att synliggöra lärandet i förskoleklass

Vi har under en lång tid arbetat med BFL på Husieskolan. Nu har vårt arbete även utökats till lärarna i förskoleklassen. I dagarna har vi varit på besök i förskoleklasserna. Lärarna har börjat använda sig av Kahoot för att synliggöra elevernas lärande, som är ett uppskattat och engagerande verktyg för eleverna. Att skapa en medvetenhet hos eleverna… Läs mer