Gå direkt till innehållet

Antal inlägg: 2

Kooperativt lärande i praktiken

I denna inspirationsföreläsning möter du förutom Linda Sikström och Daniel Prsa, PDM, Patrik Johansson, förstelärare på Johannesskolan, åk 7-9, Helena Yngvesson förstefritidspedagog på Nydalaskolan och Åsa Hallberg samt Caysa Jonassen, förstelärare på Kungshögsskolan, åk 1-6. De kommer att beskriva hur de arbetar med Kooperativt lärande i sin undervisning. (Föreläsningen textas inom kort.)

Hur kan vi undervisa i studieteknik?

Publicerat: Föreläsare: Caysa Jonassen, Kim Sjöberg

Studieteknik är nyckeln till lärande. En god studieteknik ger eleverna möjlighet att nå så långt som möjligt och utveckla sin inlärning. I föreläsningen får ni förklarat hur minnet och inlärning fungerar men framför allt konkreta tips på möjligheter att inkludera studieteknik i den ordinarie undervisningen. Detta för att skapa elever som medvetet äger sitt eget lärande genom planering och en verktygslåda av studietekniker.

Caysa Jonassen och Kim Sjöberg arbetar som lärare årskurs 4-6 på Kungshögsskolan. Båda med ett stort intresse för undervisning och lärande. Tillsammans har de skrivit läromedlet ”Lärare gör – Studieteknik”.