Publicerat:

Redskap för en språkutvecklande undervisning

Alla lärare måste arbeta språkutvecklande för att en elev ska få tillräckligt med träning för att utveckla sitt skolspråk. Det tar tid att nå målet och vi måste använda den på bästa sätt och ha en plan för att lyckas. För att försäkra oss om att varje elev verkligen utvecklar ett rikt skolspråk behöver vi… Läs mer

Publicerat:

Stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt - en stöttning för lärare och skolledare.

Begreppet stöttning/scaffolding (Gibbons, 2013) är vedertaget inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven använder tills hen klarar av uppgiften på egen hand. Stöttning  måste finnas på olika nivåer så att alla kan klara av den kognitivt krävande uppgiften. Bra exempel på stöttning är att… Läs mer

Publicerat:

Genom flerspråkiga glasögon

I sin senaste bok Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid (2017) använder Jim Cummins begreppet ”flerspråkiga glasögon”. Han menar att vi genom ett förändrat synsätt kan upptäcka de flerspråkiga elevernas förmågor och se deras språkkunskaper som en resurs. Detta bidrar till att elevernas identitet stärks och skapar goda förutsättningar för lärande. Att undervisa… Läs mer

Publicerat:

Mötesplatser – där pedagoger delar och lär tillsammans!

Pedagoger som vi möter önskar ofta praktiska råd kring hur de kan utveckla sin undervisning. De vill veta hur de kan omsätta teorin till sin egen praktik och hur andra gör för att lyckas med det. Vår erfarenhet är att det finns väldigt mycket kompetens och många goda exempel runt om på våra skolor. Ett sätt… Läs mer

Publicerat:

Stärk studiehandledningen, stärk lärandet!

  Jag följer med Jasmina Ilijoska, studiehandledare och modersmålslärare i makedonska under ett studiehandledningstillfälle. Hon har just fått reda på att hennes elev i årskurs sju ska ha matteprov imorgon. -Idag blir det intensivt jobb! Bäst att sätta igång! Jasmina visar hur hon ofta jobbar med bilder som stöd, fast att undervisningen är på modersmålet.… Läs mer

Publicerat:

När två blir en helhet

Tänk dig en dag då du kan få en massa gjort. Ny input kring hur du kan jobba interkulturellt och inkluderande med såväl nyanlända som med alla andra elever. Detta utifrån ett språkutvecklande perspektiv med hjälp av IKT och  med utgångspunkt i  cirkelmodellen och genom flera konkreta interaktionsmodeller. Tänk dig att du gör detta tillsammans… Läs mer

Publicerat:

Flerspråkiga klassrum i fokus!

Hur gör jag för att få det flerspråkiga klassrummet att funka? Hur ser jag till att alla mina elever utvecklar språk, kunskap och identitet? Hur blir undervisningen effektiv? Frågorna hopar sig. Och jag vet att jag inte är ensam om att ställa dem. Jag brukar hamna i diskussioner med engagerade lärare då vi försöker besvara… Läs mer