Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Genom flerspråkiga glasögon

I sin senaste bok Flerspråkiga elever – effektiv undervisning i en utmanande tid (2017) använder Jim Cummins begreppet ”flerspråkiga glasögon”. Han menar att vi genom ett förändrat synsätt kan upptäcka de flerspråkiga elevernas förmågor och se deras språkkunskaper som en resurs. Detta bidrar till att elevernas identitet stärks och skapar goda förutsättningar för lärande. Att undervisa…

Publicerat:

Skolledningen viktig i arbetet med Läslyftet

Malmö Stad har nu två läsår av arbete med Läslyftet i ryggen, men hur har det gått på skolorna? Språkutvecklarna på PI har intervjuat några slumpvis utvalda skolledare, handledare och deltagande lärare för att skapa en bild av Läslyftets i Malmö 16/17.  “Redan kan man se förändringar hos oss lärare, men kanske inte resultatet hos…

Publicerat:

Mötesplatser – där pedagoger delar och lär tillsammans!

Pedagoger som vi möter önskar ofta praktiska råd kring hur de kan utveckla sin undervisning. De vill veta hur de kan omsätta teorin till sin egen praktik och hur andra gör för att lyckas med det. Vår erfarenhet är att det finns väldigt mycket kompetens och många goda exempel runt om på våra skolor. Ett sätt…

Publicerat:

Stärk studiehandledningen, stärk lärandet!

Jag följer med Jasmina Ilijoska, studiehandledare och modersmålslärare i makedonska under ett studiehandledningstillfälle. Hon har just fått reda på att hennes elev i årskurs sju ska ha matteprov imorgon. -Idag blir det intensivt jobb! Bäst att sätta igång! Jasmina visar hur hon ofta jobbar med bilder som stöd, fast att undervisningen är på modersmålet. -Det…

Publicerat:

När två blir en helhet

Tänk dig en dag då du kan få en massa gjort. Ny input kring hur du kan jobba interkulturellt och inkluderande med såväl nyanlända som med alla andra elever. Detta utifrån ett språkutvecklande perspektiv med hjälp av IKT och  med utgångspunkt i  cirkelmodellen och genom flera konkreta interaktionsmodeller. Tänk dig att du gör detta tillsammans…

Publicerat:

Flerspråkiga klassrum i fokus!

Hur gör jag för att få det flerspråkiga klassrummet att funka? Hur ser jag till att alla mina elever utvecklar språk, kunskap och identitet? Hur blir undervisningen effektiv? Frågorna hopar sig. Och jag vet att jag inte är ensam om att ställa dem. Jag brukar hamna i diskussioner med engagerade lärare då vi försöker besvara…

Publicerat:

Lärarna i täten!

Vi lärare på jorden är många och kunniga. Vi vet hur lärande fungerar, vi ser det varje dag. Vi förstår vad som måste till för att lärande ska ske. I någon mån har vi skapat våra egna recept för lärande, för våra omständigheter, och vi förfinar dem ständigt. Denna kompetens ska inte underskattas. Vi har…

Publicerat:

Språk- och kunskapsutvecklande arbete utifrån cirkelmodellen med IKT som stöd!

En utmaning i arbetet med nyanlända elever kan vara ämnesundervisningen. Språkforskningen visar ett det tar 5-10 år för en andraspråksinlärare att tillägna sig den nivå som ger behållning av en typisk lärobok i So/No på svenska, och så länge kan vi ju inte vänta! Hur gör vi då för att tidigt jobba t.e.x med biologi…