Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Språket bär kunskapen - om språkliga mål!

Vårterminens första språknätverk hade språkliga mål som fokus. Det ställs språkliga krav i alla skolans ämnen i alla skolår. Alla lärare är inte språklärare men alla lärare har ansvar för att utveckla elevernas språk. Lgr 11 är tydlig i formuleringarna kring detta. Språket bär kunskapen och följaktligen måste vi arbeta med båda delarna. De hänger…

Publicerat:

Reviderad upplaga av Nya Språket lyfter

I samband med det nya bedömningsstödet för elevers läs- och skrivutveckling är det många skolor som väljer att använda Nya Språket lyfter. Nya Språket lyfter är ett kompletterande bedömningsstöd som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Till hösten 2016 kommer en reviderad upplaga av Nya Språket lyfter. Om ni planerar att…

Publicerat:

Genrepedagogik på Karl Johanskolan

Karl Johanskolan startade det nya året med en gemensam satsning på genrepedagogik. Under en förmiddag träffade vi skolans lärare för att starta upp terminens utvecklingsarbete. Genrepedagogik är en metod som stöttar eleverna att utveckla sitt språk samtidigt som de utvecklar sina ämneskunskaper. Interaktion och stöttning har en central roll då eleverna tillsammans blir medvetna om…

Publicerat:

Språkutvecklande arbetssätt är bra för alla elever!

En av vårterminens upptaktsdag på Augustenborgsskolan ägnades åt språkutvecklande arbetssätt och verktyg. De nyanländas lärande var utgångspunkten, men allt som är bra för nyanlända är också bra för alla andra elever.Under förmiddagen talade därför Linda Asplund om hur vi bör organisera undervisningen. Hon tog upp hur det sociokulturella perspektivet på lärande måste genomsyra allt vi…

Publicerat:

Språkutveckling på PI våren 2016

Nu finns möjlighet att anmäla sig till vårens olika nätverk, seminarieserier och träffar. Det vi erbjuder är: Nätverk för språkutvecklare Nätverk för Genrepedagogik Informationsträffar kring Bedömningsstödet i läs- skriv och matematikutveckling år 1-3 Seminarieserie – Att främja elevers lärande i NO (språkutveckling och NO, utifrån Läslyftet) Seminarieserie – Läslyftet för Förskoleklass Träffar för handledare inom…

Publicerat:

Språkutvecklande läsprojekt i förskoleklass

I en fin och inspirerande miljö på Västra skolan arbetar förskoleklass FA och deras pedagoger Lisa och Lena. Sedan tre veckor tillbaka arbetar klassen med ett läsprojekt utifrån boken Cirkusmysteriet av Martin Widmark. Lisa läser sista kapitlet och eleverna lyssnar engagerat. Klassen arbetar med lässtrategier med hjälp av läsfixarna och eleverna har kort i sin…

Publicerat:

Läslyftet lyfter

Vi har besökt Johannesskolan och Annebergsskolan för att ta del av deras arbete med Läslyftet. På skolorna träffade vi engagerade pedagoger där det kollegiala lärandet kring texterna och dess innehåll pågår.  Modulen de arbetar med är ”Tolka och skriva text i alla ämnen”. Den synliggör mångfalden av de texter som elever möter i skolan. I…