Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Hur synliggör vi språket i pedagogiska planeringar?

I seminarieserien kring pedagogiska planeringar på Pedagogisk Inspiration var det igår dags för den andra träffen. Denna gången hade workshopen fokus på språkets betydelse i de pedagogiska planeringarna. Vi pratade om det sociokulturella perspektivet, där interaktionen och metaspråket spelar stor roll för språk- och ämnesutvecklingen. Det var även fokus på hur lärare behöver planera och genomföra sin undervisning för att…

Publicerat:

Du glömmer väl inte att lämna synpunkter på det nya kunskapskravet i läsförståelse i årskurs 1!

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 inom ramen för ämnena svenska och svenska som andraspråk. Förslaget på kunskapskrav har tagits fram så att det  överensstämmer med det kommande obligatoriska bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i årskurs 1-3. Läs mer om kunskapskravet och lämna…

Publicerat:

Läslyftet

Läslyftet är en nationell fortbildningsinsats vars syfte är att öka elevernas läs- och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen. Arbetet med läslyftet bygger på kollegialt lärande som leds av en handledare och kan organiseras med eller utan statsbidrag. Materialet är indelat i moduler som finns tillgängliga på Läs- och Skrivportalen. I nuläget…

Publicerat:

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Vi har tittat närmare på det nya stödet i bedömning i årskurs 1-3 i svenska och svenska som andraspråk.  Materialet är under utprövning och finns på bedömningsportalen. Det kommer att bli obligatoriskt för huvudmän att använda från 1 juli 2016. Bedömningsstödet är anpassat för att kunna användas parallellt med Skolverkets tidigare utgivna bedömningsstöd Nya språket…