Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Förskollärare, drama- och genuspedagog med många års erfarenhet i arbete med värdegrundsfrågor och skolutveckling.

Antal inlägg: 26

Det skrämmande men nödvändiga avståndet i ”coronatiden”

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

”The show must go on”! Kommunikation och lärande processer stannar inte upp i coronatiden, vi behöver därför utforska nya sätt att genomföra våra uppdrag. Pedagogisk Inspiration genomför i samarbete med Vanja Lozic, docent i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, Maricken Larsson och Luljette Duraku, pedagoger och processtödjare av normkritik, en digital workshop för 30 studenter där…

Om tillit i coronatider!

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Jag tänker på enkelheten i ordet tillit, oavsett om jag läser fram eller baklänges blir det tillit. Men är det så enkelt att ge och få tillit? Vilken/vilka känslor upplevs genom tillit? Hur uttrycker det sig i klassrummet och på våra arbetsplatser? Är det något som vi bara tar för givet? Finns det alltid tillit…

Reflektioner kring handledning av ögonblicksforskning i ”coronatider”

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

För att genomföra handledning i ögonblicksforskning är det centralt för mig att skapa en atmosfär av relationell pedagogik. Kärnan är att synliggöra hur pedagoger/kollegor och jag tillsammans bidrar till att vi blir subjekt i sammanhanget. Ett subjekt som blir hört och där dess kunskap väcker en genuin nyfikenhet, nya frågor och reflektioner hos alla i…

Forskningscirkeln i normkritik närmar sig slutfasen - nu stiger temperaturen...

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Vi befinner oss i slutfasen av forskningscirkeln ”Processer för inkludering på riktigt”. Där utgår vi ifrån ögonblicksforskning som analytiskt perspektiv med ett normkritiskt fokus. Just nu förbereder deltagarna presentationerna av sina forskningsresultat. I incheckningen på den senaste träffen konstruerade pedagogerna en termometer för att visualisera sina förväntningar inför presentationen av sin ögonblickforskningsfråga. Syftet med termometern var att ta reda på var pedagogerna befinner sig i processen…

Woo! Fjärilseffekter av ögonblicksforskning

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Jag har gett namnet “Ögonblicksforskning” till den här processen. Bakgrunden är behovet som kom från förskolechefer att samtala och reflektera med personalen kring förskolans värdegrund, inriktat på barnkonventionen. Ögonblicksforskning har sin utgångspunkt i en konstruktion av en lupp, som öppnar upp för pedagogerna att formulera sina frågeställningar kring det som de ser behov av att…

Användning av vår forskning i vårt systematiska kvalitetsarbete!

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Ögonblicksforskning i Tromsö aktionsforsknings konferens! Under andra dagen i aktionsforskningskonferensen fortsatte vi med föreläsningar om: – Å skape rom för flerspråklighet. Förståelser av flerspråklighet som vilkår för språklig praksis i barnehagen. – Nyutdannede grundskolelaereres upplevelse av muligheter og begrensninger för profesjonell yrkeskpraksis. Dialogseminarier fortsatte i grupperna. Lina Cederberg från Carl Gustafs förskolan kommenterade sin presentation…

Viktigt allra yngsta får tar en större plats i forskningen

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Ögonblicksforskning i Tromsö aktionsforsknings konferens! På gåtorna går alla och firar här i Tromsö med sina fina folkdräkter. Det känns som en fest där alla vill vara med och ta plats och inte minst de små barn som går med sin förskolepersonal och föräldrar.  Idag den 17maj flaggar Norge och jag flaggar på responsen som…

”Från ögonblick till prisma”

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Ögonblicksforskning på Tromsö aktionsforskningskonferens – att få respons på sitt arbetet. Förskolepersonal från Gubbabacken, Hermodsdalsparken och Professorns förskolor var representerade i Tromsö av bland annat Lizette Alturken och Edisa Jakupovic. Deras arbete handlade om att utveckla förskolans normkritiska arbete genom ögonblicksforskning och hur kan ögonblicksforskning i vardagen bidra till att öka medvetenhet och få mer…

Att hitta systematiken är magiskt

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Ögonblicksforskning på Tromsö aktionsforskningskonferens! Idag är det 17 maj, Norges nationaldag! En högtid som kändes i luften överallt redan när vi kom till Tromsö i måndags.  En högtid inte minst för Ögonblicksforskning och alla oss som representerar det kvalitativa arbetet som görs i Malmös förskolor! I förra inlägget skrev jag att Michaela Bejer Bengtsson och…

Ögonblicksforskning i Tromsöns konferens

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Vid frukost träffades vi på hotellet och alla såg förväntansfulla ut inför dagen. Några var upptagna med sammanfattning inför våra presentationer av Ögonblicksforskning och andra riktade sin uppmärksamhet på de bilderna som de själva hade tagit om Tromsös fina natur. I högt tempo promenerade vi till Tromsös Universitet och på vägen träffade vi kollegor från…

Ögonblicksforskning
på väg till Tromsö, Norge!

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Ögonblicksforsknings erfarenheter från Malmös förskolor kommer att presenteras på aktionsforskning konferensen NORALF 15-16 maj 2018 i Tromsö, Norge. Årets tema: Å FORSKE I EGEN PRAKSIS – PROFESJONUTVIKLING I BARNEHAGE OG SKOLE https://ips.gu.se/digitalAssets/1642/1642884_invitasjon-noralf-2018.pdf Förskolepersonal från Carl Gustaf, Uteförskolan Stock & sten, Sommarbäcken, Södra Sommarstad, Gubbabacken, Hermodsdalsparken och Professorns förskolor är några av de förskolor i Malmö…

Att se det lilla i det stora

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Kunskap, glädje, engagemang, delaktighet och professions utveckling var centrala begrepp som kom upp på releasefesten av E-boken Ögonblicksforskning och relationell pedagogik. Referensgrupper från 12 förskolor från Malmö stad, har tillsammans med Pedagogisk Inspiration deltagit i ögonblicksforskningsprocessen som ledde till en samproduktionen av E-boken ögonblicksforskning och relationell pedagogik. Releasefestens höjdpunkt var när förskolechefer och pedagoger berättade…