Gå direkt till innehållet

Ögonblicksforskning och relationell pedagogik – E-boken släpps!

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Vad händer då du djupgranskar betydelsefulla ögonblick i din verksamhet för att förstå hur lärandet hänger ihop med värdegrundsarbetet och barnkonventionen? Hur kan du nå djupare förståelse för hur relationell pedagogik samspelar med lärandet? Hur stöttar det kollegiala lärandet din egen utveckling som pedagog? Tolv förskolor i Malmö har arbetat i en undersökande handledningsprocess och…

Inte slutstation, inte i mål - men en bit på vägen!

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Pilotutbildningen Inkludering på riktigt – med 18  pedagoger från Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor – har haft sitt sista utbildningstillfälle – Träff 5. Vi har fördjupat oss i olika aspekter av normer och normkritik – med syftet att ge Malmös förskolor och skolor processtödjare i normkritiska perspektiv. Träff 5 inleddes med övningen “Tankebubblan”. Den är…

I allra högsta grad en brännande fråga…

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Läxan till vårt fjärde pass i utbildningen Inkludering på riktigt! var: Go ”Wild&Crazy”! Bryt en norm och se vad som händer! En tändsticksask gick laget runt. ”Så länge din tändsticka brinner får du berätta!” löd instruktionen. Det är inte så mycket  som hinns med då (trots att det var en lång tändsticka), men vi delade…

Drygt halvvägs i normernas spännande värld!

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Vi har nu passerat mittstationen på vår normkritiska resa. 18 pedagoger från förskolan, grundskolan, gymnasiet – och faktiskt även vux – samlade i samma kupé på en gemensam resa – med målet att bli processtödjare i normkritiska perspektiv i sina respektive verksamheter. Så mycket vi vill hinna med – tiden bara rinner iväg! Peppade deltagare…

Hur definierar vi egentligen inkludering?

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Nu har vi haft den första träffen med våra deltagare i utbildningen INKLUDERING PÅ RIKTIGT! – en processtödjarutbildning i normkritiska perspektiv med deltagare från förskolan, grundskolan och gymnasiet. En atmosfär som strävar efter att bjuda in till pedagogiska “skolformsöverskridande” normutmanande möten – detta var vår önskan och ambition inför första träffen. I detta första pass…

Inkludering på riktigt - Med normkritiska glasögon i bagaget börjar vår resa - om tre dagar kör vi!

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

På torsdag möts 18 pedagoger från Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i en unik utbildning! De tre skolförvaltningarna har – i en satsning på att skapa en röd tråd i det normkritiska arbetet – gett Pedagogisk Inspiration Malmö (PI) i uppdrag att ta fram en pilotutbildning i normkritiska perspektiv med pedagoger från förskolan, grundskolan och…

Ögonblicksforskningsprocess på aktionsforskningskonferens

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Tillsammans med några av mina kollegor från Pedagogisk Inspiration, åkte jag till Göteborg för att medverka i en konferens med Nordiskt nätverk i aktionsforskning (6-7 oktober 2016). Temat det här året var betydelsen av ett mellanledarskap för skolans utveckling. Konferensen bestod av föreläsningar och dialogseminarier där deltagare presenterade sina arbeten i aktionsforskningskollegiet. Under ledning av…

På besök i vuxenvärlden

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

BUFF har valt ”Det borde finnas regler ” för att inviga den internationella filmveckan det här året. En lysande film av regissören Linda-Maria Birbeck- om gemenskap, kanske en av de mest grundläggande behov som en människa har för att tro på världen och mänskligheten. Birbeck beskriver två fjortonåriga flickors balansgång mellan barn(liv) och vuxenvärld, ett…

IT på Värner Rydénskolan: Många droppar små ...

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Den 15 januari träffades Värner Rydénskolans Utvecklingsgrupp för SKIFTNYCKELEN. Med två stora IT-workshops i ryggen är nu pedagogernas intresse och vilja för att utveckla användningen av IT som lärande verktyg mycket stor. Tiden i skolan är begränsad. De två stora workshoptillfällena behöver kompletteras med fler och mindre insatser för att önskad effekt ska uppnås. I…

Vill du ta del av två magiska dagar?

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Jag har varit med i ett sammanhang under denna vecka där timmarna jag upplevde var som sekunder. Platsen speglar frihet, luften som vi andades var ren, de personerna som jag mötte sprutade av nyfikenhet. I varenda mening och reflektion som lyftes fram i rummet anade jag ett ord, som en entrébiljett för att existera i rummet, ordet var…

Kan ett bra bemötande räknas som en del av skolans kvalitetsarbete?

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

I min roll som en av handledarna för Genuspiloterna i Malmös kommunala gymnasieskolor, fick jag möjligheten att interagera med skolpersonal från Bellevue gymnasium en hel eftermiddag. När jag kom till Bellevue gymnasiums entré fick jag ett varmt bemötande av en grupp nyfikna elever som hälsade mig välkommen. I korridoren och i matsalen träffade jag de…

Ser vi? Kan vi? Förstår vi… "De fyra F"?

Publicerat: Skribent: Elizabeth Florez

Det var dessa frågor som min kollega Ina och jag ställde oss inför planeringen av momenten strömmande mediaoch genuspedagogik inom kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt. Jag undrar hur vi pedagoger tar hänsyn till begreppet ”De fyra F’n” i förskolans vardag. De fyra F som nämns i läroplanen står för Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. Vi var nyfikna på hur…