Publicerat:

Vill du ta del av två magiska dagar?

Jag har varit med i ett sammanhang under denna vecka där timmarna jag upplevde var som sekunder. Platsen speglar frihet, luften som vi andades var ren, de personerna som jag mötte sprutade av nyfikenhet. I varenda mening och reflektion som lyftes fram i rummet anade jag ett ord, som en entrébiljett för att existera i rummet, ordet var… Läs mer

Publicerat:

Kan ett bra bemötande räknas som en del av skolans kvalitetsarbete?

I min roll som en av handledarna för Genuspiloterna i Malmös kommunala gymnasieskolor, fick jag möjligheten att interagera med skolpersonal från Bellevue gymnasium en hel eftermiddag. När jag kom till Bellevue gymnasiums entré fick jag ett varmt bemötande av en grupp nyfikna elever som hälsade mig välkommen. I korridoren och i matsalen träffade jag de… Läs mer

Publicerat:

Ser vi? Kan vi? Förstår vi… "De fyra F"?

Det var dessa frågor som min kollega Ina och jag ställde oss inför planeringen av momenten strömmande mediaoch genuspedagogik inom kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt. Jag undrar hur vi pedagoger tar hänsyn till begreppet “De fyra F’n” i förskolans vardag. De fyra F som nämns i läroplanen står för Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. Vi var nyfikna på hur… Läs mer

Publicerat:

Jag går hungrig härifrån...!

Så låter en av de avslutande reflektionerna vid tredje tillfället på kursen Språk, kommunikation och förhållningssätt  Så bra att de är nyfikna eller törstiga, tänker jag, men vad är det för sorts konkret kunskap som pedagoger efterlyser? Hur vill de att vi fortsätter utforma och designa våra kurser? Vilket innehåll kan fylla behoven ute i… Läs mer

Publicerat:

- Kan vi tillföra skolan något vi tidigare inte visste att vi behövde?

  Skiftnyckelen? Vad innebär det? Varför heter det Skiftnyckelen och inte skiftnyckeln? Vad är målet? Vad förväntas av oss som ingår i Utvecklingsgruppen? Vad är min roll i det här arbetet? Hur kan ni stödja oss i den här processen? Hur mycket tid har vi till det här? I en mycket varm och välkomnande atmosfär… Läs mer