Gå direkt till innehållet

Mitt namn är Elma Radovac och jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organiserar och undervisning av av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar och reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande och om de lärande sammanhang som skapas i möten med lärare.

Antal inlägg: 2

Nytt stödmaterial för skolors arbete med nyanlända elever

Publicerat: Skribent: Elma Radovac

Vägledning & stöd har tagit fram ett stödmaterial för Malmö stads grundskolor för att främja en kvalitativ och likvärdig mottagning av nyanlända elever. Bakgrunden till stödmaterialet är en kartläggning av skolornas lokala mottagning av nyanlända elever som Vägledning & stöd gjorde tillsammans med kvalitetsavdelningen i våras. I kartläggningen identifierades ett antal utvecklingsområden som har resulterat…

Vad döljer sig under ytan? Ett helhetstänk vid mötet med nyanlända elever

Publicerat: Skribent: Elma Radovac

När en nyanländ elev kommer till sin nya skola är det lätt hänt att endast lägga märke till språkliga brister i svenska och inte se eleven utifrån ett helhetsperspektiv. Vilka är elevens tidigare erfarenheter och skolrelaterade kunskaper? Hur bör vi bäst bemöta, inkludera och ta fram framgångsfaktorer för nyanlända elevers lärande? I ett försök att…