Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Antal inlägg: 8

Vad är det vi sysslar med? Kollegialt lärande eller kollegialt görande? 

Publicerat: Skribent: Emma Wiking

För något år sedan gjordes en inventering av det kollegiala lärandet i gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen av Marie Sjöblom och Jens Ideland, vilken visade att kollegialt lärande i någon form bedrivs på alla enheter. Sammanställningen visade dock att definitionen av kollegialt lärande ser olika ut på skolorna. På några skolor innebär kollegialt lärande att man följer…

Statistik - en sanning med modifikation

Publicerat: Skribent: Emma Wiking

Nu är dags att blicka framåt mot ett nytt läsår av kvalitetsarbete. Vi summerar våra erfarenheter och reflekterar över vad vi kan göra bättre och hur vi kan fokusera mer på de människor – personal, lärare och elever – som finns i skolverksamheten och som bör utgöra basen för kvalitetsarbetet. När vi tittar på mycket…

Vårt recept på skolutveckling!

Publicerat: Skribent: Emma Wiking

Emma Wiking och Eva Henriksson Garatea Vi har i tidigare blogginlägg skrivit om de fallgropar och misstag vi har gjort i vår intention att systematisera kvalitetsarbetet på S:t Petri skola. Idag tänker vi ta upp de framgångsfaktorer som betyder mycket för att utvecklingsarbetet fungerar bra. För det första läggs en grund för det systematiska kvalitetsarbetet…

Vägen från teori till praktik är snårig och full av fallgropar

Publicerat: Skribent: Emma Wiking

Vi har nog alla hört uttalanden som: “Jag lägger hur mycket tid som helst på att skriva långa kommentarer till mina elevers uppgifter. Ändå verkar de inte förstå!” Frustrationen hos en lärare som lagt mycket tid och kraft på att rätta sin elevs uppsats eller provsvar är tydlig. Än värre blir det när eleven knappt…

Elevernas röster i kvalitetsarbetet

Publicerat: Skribent: Emma Wiking

Nu är elevintervjuerna för läsåret avklarade! Intervjuerna utgår från enkätresultat från föregående läsår och handlar bland annat om elevers syn på hur de blir bedömda, hur de får feedback, hur de ser på studiero och inflytande samt vad som gör undervisningen meningsfull. När vi ser tillbaka på intervjuerna slås vi av det engagemang och den…

Gör om, gör rätt!

Publicerat: Skribent: Emma Wiking

Gör om, gör rätt! När vi förra året påbörjade vårt kvalitetsarbete på S:t Petri skola var det med stor entusiasm och uppkavlade ärmar. Vi hade höga ambitioner och ville hinna mycket, även om arbetet påbörjades ganska sent in på läsåret. Så här i efterhand ser vi att vi skulle ha anpassat arbetet efter den tid…

Att starta från ruta två

Publicerat: Skribent: Emma Wiking

Systematiskt kvalitetsarbete på S:t Petri skola   (Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking) De flesta skolor arbetar mycket med utvärderingar och mätningar av olika slag. Men hur ofta sitter inte elever och skolpersonal med känslan av att samma frågor ställs varje år, utan att någon förändring egentligen sker? Det känns som att man startar varje…