Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Dåtid, nutid och framtid!

Nu fortsätter arbetet med Malmös lokalhistoria genom fysiska platser i staden. Den här terminen riktar vi in oss på forntiden för åk 1-3 och 1800-talet fram till 1914 för åk 7-9. Det är två tider som är varandras motsatser på många sätt. Det är inte lätt att se spår i staden efter forntiden, jag har…

Publicerat:

Hur får vi syn på att luft är något?

På Örtagårdsskolan har elever arbetat med att synliggöra luft. Genom ett undersökande arbetssätt, att få syn på luft, att luft rör sig, tar plats och väger något, har eleverna arbetat systematisk med att undersöka vad luft är och fått en modell för hur gas beskrivs via partikelmodellen. Eleverna har dokumenterat sina upplevelser och upptäcketer med kamera. Den dokumentationen skapade underlag för nästa…

Publicerat:

Vilket är nu omkrets och vilket är area?

Ett svårt moment för många elever är att kunna skilja på begreppen omkrets och area. Jag och Angelina Briggner, matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration, har arbetat fram ett lektionsmaterial där praktik möter teori och där huvudfokus är att få känslan för vad som är vad. Mäta omkrets och area är ett lektionsmaterial som använder den närmsta utemiljön i undervisningen…

Publicerat:

Att arbeta med systematiska undersökningar i biologi: Inventering av damm

I vissa dammar finns det hur mycket djurliv som helst. Varför är det så? Finns det många av en sort? Hur andas de? Vem äter vem?  Undervisningen i biologi ska bidra till att  eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter med naturvetenskapligt innehåll. För att kunna göra detta ska eleverna ges förutsättningar att söka svar på…

Publicerat:

Mäta längd - praktisk matematik i närmiljön

Vi, jag och Angelina Briggner, har arbetat fram ett lektionsmaterial i matematik Mäta längd. Tanken är att eleverna genom ett undersökande arbetssätt, mäta med olika mätverktyg från det informella till det formella och att skapa sina egna mätverktyg, ska få en känsla för nutida och äldre måttenheter. Vi söker en klass, F -2, som vill hjälpa oss…

Publicerat:

Malmös lokalhistoria på Pedagogiska kartor

Till dig som är historielärare och vill arbeta med staden som utgångspunkt, nu är första delen av Malmös lokalhistoria tillgänglig på Pedagogiska kartor. Denna första del handlar om Malmö under 1700-talet och vänder sig främst till dig som undervisar på högstadiet. Genom materialet får eleverna lära känna sin lokalhistoria lite mer, men främst är syftet att…

Publicerat:

Arbetsdag i Måryd

Vid ett tillfälle per termin åker jag och Birger Emanuelsson ut med två förskolebussar till besöksmål som vi vill titta lite närmare på. Denna gången träffade vi Rolf och Almviks förskola i Måryd. Det tar ca 45 minuter att köra från Malmö. På Pedagogiska kartor kan man se vilka besöksmål som personalen på förskolebussarna tycker…

Publicerat:

Siffror, bokstäver och fåglar i Pildammsparken

Birger Emanuelsson och jag har haft möjlighet att träffa alla förskoleklasselever och ettor på Johannesskolan vid  vars ett arbetstillfälle. Vi valde att jobba i Pildammsparken, en park nära skolan. Här jobbade vi vidare med det som eleverna arbetar med i klassrummet. Vid varje tillfälle började gruppen med en gemensam lek innan vi delade upp eleverna i två grupper. En…