Publicerat:

Pedagogiska kartor - ny och uppdaterad version

Det är dags för en nystart för Pedagogiska kartor. Efter att ha kollat av alla länkar i  kartan och uppdaterat det som behövdes finns den nu i en ny skrud. Det är inte bara den visuella kartan som fått ett lyft utan de övningarna som tidigare har utarbetats av Pedagogisk Inspiration Malmö tillsammans med skolor… Läs mer

Publicerat:

Vad kan man arbeta med utomhus under vintern? Mäta!

Mäta längd är ett lektionsmaterial för åk 1-3 som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet oavsett årstid och väder. Arbete i klassrummet i växelverkan med arbete utomhus skapar möjligheter att jobba med matematik både med små och stora rörelser. I årskurs två arbetade eleverna med lektionsmaterialet Mäta längd i Cronhielms park.  Genom praktiskt arbete fick eleverna verklighetsnära… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Green Grounds of Health and learning

 I år var det Lund som var värd för den årliga konferensen ”Green Grounds for Health and Learning”. Den 12-14 september träffades 220 deltagare från 16 olika länder för att utbyta erfarenheter kring barn och ungdomars behov av närhet till en grön utomhusmiljö. Pedagogisk Inspiration Malmö var med och visade lite hur vi tänker och jobbar kring de… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Att konkretisera - fas 1

Vårt förra blogginlägg, “Det viktiga samtalet”, kretsade kring arbetet med Austins Butterfly. Vi har som vi skrev då, sett att vi på vår skola ett behov av gemensam metod som är effektiv och som gör att eleverna ser en röd tråd i undervisningen. Detta har uppmärksammats genom arbetet med språkutveckling och BFL. Vi såg att… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Det viktiga samtalet

    På vår skola har vi haft studiecirkel i språkutvecklande arbetssätt. När man jobbar språkutvecklande måste man också arbeta med bedömning för lärande. För att kunna förstå var eleven befinner sig i sitt lärande måste vi kunna se vad som är svårt för eleven och ge vidare stöttning. Det vi upptäckte i vårt kollegiala… Läs mer

Publicerat:

Malmös vattenförsörjning förr och nu

Malmö har en spännande vattenhistoria som knyter ihop många delar av Malmö. Korrebäcken, som var stadens gräns mot väst, den bäck som Malmöborna hämtade sitt vatten från och som blev uppdämd till det vi idag kallar Pildammarna finns beskriven i Närmiljö som lärmiljö. Vill du veta mer om Malmös vattenförsörjning i ett historiskt perspektiv ska du… Läs mer