Gå direkt till innehållet

Jag arbetar som förstelärare på S:t Petri skola och undervisar framför allt historia men jag har också spanska och religion i min kombination. Just nu handleder jag kollegor i en Learning study undersökning kring historiebruk. Jag jobbar mycket med kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete samt har ett stort intresse för historiedidaktik. Jag arbetar också med att utveckla läromedel i historia.

Antal inlägg: 16

Varför blir det inte bättre än så här?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking Varför blir det inte bättre än så här? Detta är en fråga som vi har brottats med de senaste två åren, och som har fått oss att nästan ge upp det systematiska kvalitetsarbetet. Varför ska vi hålla på med allt detta om vi egentligen får ungefär samma resultat år…

Vad visar enkätresultaten egentligen?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Eva Henriksson Garatea  Emma Wiking Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö genomför varje år en undersökning kallad uppföljningsenkäten. Enkäten besvaras av ett stort antal elever och resultatet ligger till grund för de kvalitetsrapporter (lägesrapporter) som enheterna skriver varje läsår. Uppföljningsenkäten bygger på den enkät som Skolinspektionen regelbundet ger ut. I detta blogginlägg frågar vi oss vilken…

Att planera en historiekurs - ingen lätt uppgift!

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Jag har i flera olika sammanhang tagit upp dilemmat med att lägga upp kurser, och hur lätt det är som lärare att falla till föga och börja om igen när vi märker att våra elever brister i referenskunskap. Samtidigt måste man som lärare fråga sig vad meningen med vår undervisning är och om bildningsaspekten är…

Lärarna - en oerhörd kraft i kvalitetsarbetet

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Allt systematiskt kvalitetsarbete bör enligt vårt förmenande vila på två huvudpelare. Den ena, som vi bloggade om i föregående inlägg, är eleverna. Den andra, minst lika viktiga pelaren, är lärarna. Detta inlägg kommer att lyfta lärarnas betydelse för kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolorna. Som en del av vårt systematiska kvalitetsarbete genomför vi semistrukturerade gruppintervjuer med…

Att dela lektionsplaneringar- behövs en kvalitessäkring?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Under senare tid har vi haft en debatt i svenska medier kring vikten av bra läromedel. Forskning av bl.a. Tim Oates har visat på vikten av högkvalitativa läromedel för bra undervisning. Länder med bra resultat använder alltid högkvalitativa läromedel som lärarna sedan diskuterar i kollegiala grupper. Visst kan och bör lärare själva sätta ihop kompletteringsmaterial,…

När handling föregår tanken eller lever han än?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Jag funderar mycket över hur elever tänker och hur de kommer fram till slutsatser. Efter att ha avslutat en Learning study med mina kollegor ser jag att de kritiska aspekter, d.v.s. det som eleverna inte förstår och har svårt för, inte alltid är de som vi lärare tror. Trots lång erfarenhet går vi ofta bet…

Alla delar är viktiga för att få en fungerande helhet

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking Systematiskt kvalitetsarbete låter kanske som något väldigt torrt, tråkigt och för många helt onödigt. En del röster som hörs i skolan handlar om vad vi ska ha systematiskt kvalitetsarbete till och om det verkligen är nödvändigt. Räcker det inte om varje lärare gör sitt jobb? Jo, det är klart…

Learning study och historiebruk

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

När GY11 infördes hamnade många historielärare ute på skolorna i ett besvärligt läge. En stor del av lärarkåren hade inte tidigare undervisat i historiebruk, vilket skapade stor förvirring och oro. I kursplanen i historia finns följande punk i det centrala innehållet med:   Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen…

Låt eleverna vara med hela vägen!

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Vi får aldrig en lärande organisation om eleverna lämnas utanför förändringsarbetet! För att få ett kvalitetsarbete systematiskt och framgångsrikt behövs några viktiga ingredienser. För det första måste det vara systematisk, det vill säga det måste ske om och om igen och man måste kunna följa utvecklingen över tid. För det andra måste det vara förankrat…

Mötesplatser för lärare - en långsiktig vinst

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

  Mina elever fick göra en övning där de skulle välja ut ett antal brytpunkter i en historisk epok. Syftet med uppgiften var att eleverna skulle förstå relevans och signifikans samt att de skulle resonera kring urval. Detta visade sig vara en svår uppgift för många elever som gärna blandar stort och smått. En del…

Progression eller repetition?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

  När jag arbetar med mina historiekurser, Hi1b, Hi2a samt Hi3, funderar jag mycket över progressionen. Progressionen mellan årskurs 9 på grundskolan och första kursen i historia på gymnasiet samt mellan de högre kurserna Hi2a och Hi3. Samtliga 100-poängskurser på gymnasiet har samma kunskapskrav men lite olika centrala innehåll. Samtidigt måste vi förhålla oss till…