Gå direkt till innehållet

Sex år efter Gy11 - Hur mår historieämnet egentligen?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Det har nu gått sex år sedan Gy11 infördes och historieämnet plötsligt blev mer av ett färdighetsämne. Vad har då denna förändring inneburit i praktiken? Jo, att vi nu måste arbeta med områden som historiebruk, historiemedvetande, tolkningar och perspektiv. Historieämnet är också mer inriktat mot samband med förändringsprocesser, kontinuitet och förändring samt teoretiska förklaringsmodeller. Dessutom…

Betygsinflation- vems är felet?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

När skolorna förbereder sig för sina avslutningar och eleverna börjar pusta ut efter ett långt och många gånger intensivt läsår, då vaknar media upp och börjar skrika om glädjebetyg och en svensk skola försatt i fritt fall. Sociala medier flödar över av både lärare och inte så insatt folk som tycker en väldig massa om…

Elever är den viktigaste informationskällan för en lyckad undervisning

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

Elever är den viktigaste informationskällan för en lyckad undervisning. I vårt arbete med systematiskt kvalitetsarbete har vi träffat olika elevgrupper för djupintervjuer. I dessa intervjuer som genomförts i grupp, försöker vi få mer information för att kombinera med de resultat som vi fått från elevenkäter. Enkäter är fantastiska redskap när det gäller att få ett…

Skolutveckling börjar i klassrummet

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea

I vårt arbete har vi hela tiden försökt fundera över hur vi ska få delaktighet och hur vi ska undvika att bara mäta och utvärdera. Intervjuer, enkäter o.s.v. är viktiga redskap för att skapa en bild av en verksamhet och det arbetet är vi ganska nöjda med, men samtidigt måste ett systematiskt kvalitetsarbete byggas in…