Gå direkt till innehållet

Ewalotta Benndoff

Antal inlägg: 5

Publicerat:

Varje elevs bästa skola

Nu börjar vår nya resa. Vi har fyllt vår väska med värdefulla verktyg och känner oss förväntansfulla inför framtiden. Vi har under ett år fått uppleva olika utmaningar som biträdande rektorer möter i sin vardag så som APT, åtagandeplan, att skolan ska vila på vetenskaplig grund och att kunna förmedla ett budskap (där vi själva…

Publicerat:

Mångfald

För att Malmö ska få varje elevs bästa skola måste varje skola ha varje skolas bästa ledare. Under snart ett läsår har vi, som går utbildningen Skolledarskap i sikte, fått möjligheten att få inblick i hur skolor leds och vilka stödstrukturer som finns för skolledare. Antagligen hade vi, innan utbildningen, en bild av hur en…

Publicerat:

Stanna upp, Befäst

På skolledardagarna i maj får vi som går Skolledarskap i sikte möjlighet att sammanfatta det vi har gjort, erfarit och delat tillsammans under hösten och hittills under våren. Vi kan redogöra för hur APT kan genomföras och hur åtagandeplanen kan se ut. Vi har insett att både APT och åtagandeplan bör vara något som arbetas…

Publicerat:

Åtagandeplanen - hjärtat i verksamheten

Under de senaste veckorna har vi levt med åtagandeplanen som begrepp. Vi har analyserat, diskuterat och kopplat våra nya kunskaper om skolans struktur, kultur och ledarskap till litteratur. Vi inser att åtagandeplanen är det som ska leda hela verksamheten framåt och att det därför är nödvändigt att identifiera det skolan verkligen behöver bli bättre på…

Publicerat:

Åtagandeplanen - bara en vision?

Åtagandeplanen – är den en vision eller ett konkret hjälpmedel som leder till att verksamheten i skolan utvecklas? Till den senaste träffen skulle vi ta med den egna skolans åtagandeplan. En analys av åtagandeplanen kommer att vara vårt fokus den närmaste tiden. Vår fundering är hur relevant åtagandeplanen är för den dagliga verksamheten i skolan?…