Gå direkt till innehållet

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

Antal inlägg: 719

Låt oss prata om sömn

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Låt oss prata om sömn. Det är minst sagt välkänt hur viktig sömnen är för att lära, prestera och må bra. När vi sover återställs kroppens kemiska balans, vi rensar hjärnan från skräp och vi överför information från korttidsminnet till långtidsminnet. God sömn ger bättre immunförsvar, stabilare humör, längre liv och gör oss till och…

Delad läsning som väcker känslor

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Lässtimulerande och språkutvecklande arbete för delaktighet och inkludering är namnet på ett samverkansprojekt mellan Malmö stad och Malmö universitet som pågick under hösten 2021 och våren 2022. I projektet deltog elever i läsecirklar tillsammans med forskare, bibliotekarier och lärare. Syftet med projektet var att pröva och utforma läsfrämjande metoder inspirerade av ”Shared Reading”. Den litteratur-…

Digital kompetens på ett lustfyllt sätt

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Barn och unga använder idag allt mer digital teknik, inte minst i hemmet och på fritiden. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge elever kunskap om hur den digitala tekniken påverkar dem själva och samhället. När IT-pedagogen Kamila Edin på Nydalaskolan fick reda på att Digitaliseringsenheten på Grundskoleförvaltningen har en NAO robot att låna…

Programmering som en del av undervisningen

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

För eleverna i åk 5 på Nydalaskolan ingår programmering som en självklar del i undervisningen. Med hjälp av programmering lär sig eleverna att tänka datalogiskt, lösa problem och vara kreativa. Arbetssättet med programmering på skolan har lett till att eleverna har stärkt sin kompetens i programmering och deras bidrag har vunnit pris i Kodutmaningen. IT-pedagogen…

Ett helt nytt stödmaterial

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Under hösten 2020 fick vi en fråga om stödmaterialet för språk- och kunskapsutvecklande undervisning i Malmö stads grundskolor var aktuellt och om det skulle ligga kvar på Komin. Materialet var skapat 2016 av dåvarande språkgruppen på PI – en period av mycket fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i hela Sverige. Stödmaterialet var kort, koncist,…

Är det mycket spring nu?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Vi organisationspsykologer träffar många av er skolledare, många av er säger att det varit en höst med mycket stress och press. Det är pandemi, det kommer mycket från förvaltningen, det är nya kursplaner, SAM-hjul som ska göras. Osv. Osv. När man är stressad och pressad, då händer det saker med kropp och knopp. Fokus hamnar…

Sociala medier som stärker skolbiblioteket

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Linnea Tell är skolbibliotekarie på Fågelbacksskolan. I detta blogginlägg skriver hon tillsammans med Bram Bresselers (skolbibliotekarie på Höjaskolan) om hur de använder sociala medier för att stärka sina respektive skolbiblioteksverksamheter.   Hej Bram! Jag fick frågan om att skriva ett inlägg om hur jag använder Instagram på skolbiblioteket som jag jobbar på, Fågelbacksskolans skolbibliotek. Då…

Skolbibliotekets resa - från uppstart till läsande skola

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Kryddgårdsskolan stod utan skolbibliotek i flera år. För att bidra till att stötta elevernas läsförståelse, valde man att satsa på läsning över hela skolan. Planen var att anställa en skolbibliotekarie och bygga upp ett nytt skolbibliotek. Därför anställde man mig, Isabelle, för att anta den här uppgiften. Man hade valt ett rum, gav mig en…

Psykologisk trygghet – våga ta risken för utveckling och lärande

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

Vår kreativitet och förmåga till lärande ökar när vi är nyfikna och ser utrymme för förändring. Ett tydligt mål som sätter riktning hjälper också till. Motsatsen sker när vi blir rädda. Då försämras vår förmåga att tänka kreativt. Stressen som uppstår vid oro och rädsla minskar vår förmåga att hantera impulser, se nya lösningar, lyfta…

Lästema med filmad skolbiblioteksvisning

Publicerat: Skribent: Gästbloggare

På Kungshögsskolan arbetar vi sedan 2020 med Lästema under tre veckor i början av vårterminen. Det innebär att alla på skolan arbetar extra mycket med läsning just de veckorna. På skolan bildar IKT-pedagog Aidan O´Reilly och skolbibliotekarie Petra Hammenskog ett arbetslag. I detta blogginlägg beskriver skolbibliotekarie Petra arbetet med att ge vårdnadshavare en större förståelse…