Publicerat:

Femåringars tankar om livet på innovationskarneval

Under InnoCarnival på Malmö live den 5-6 april visade en grupp femåringar från Johanneslusts förskola upp ett projekt där de reflekterat kring livet, vad de mår bra och deras närmiljö. – När barn blir tillfrågade om något viktigt så kommer de med många intressanta tankar, säger Per Dahlbeck, utvecklingspedagog som varit med i projektet som… Läs mer

Publicerat:

Våga tro när andra tvivlar

Vår skola är för en skola för alla elever. Eller för nästan alla elever. Alla elever passar inte in på vår skola. Skolan som riskfaktor och skyddsfaktor Skolan kan vara en riskfaktor men också fungera som en viktig skyddsfaktor för elevers hälsa, lärande och utveckling, särskilt för elever som utmanar. Elever som trots omfattande stöd… Läs mer

Publicerat:

Med språket mot målet

Nyanlända elever kommer till Sverige med mycket kunskap, har ett stort intresse för skolan och vill utvecklas för att uppnå sina framtida mål. Att nå sina mål är dock svårare för vissa av dessa elever på grund av språkbarriären. I slutet av 2017 introducerade Grundskoleförvaltningen i samarbete med Nationalencyklopedins Kunskapsstiftelse pilotprojektet Tell!, för att med… Läs mer

Publicerat:

Modersmålsundervisning påverkar oss språkligt och kulturellt

Med globalisering följer ökad rörlighet för människor från ett land till ett annat, vilket kan bero på olika saker, exempelvis utbildning, önskan om ett bättre liv, behovet av anställning, flykt från konflikter mellan grupper, inklusive förtryck av en grupp av en annan eller naturkatastrofer. Oavsett orsak, så bär alla olika människor på vissa fördelar som… Läs mer

Publicerat:

Bett 2018: AR, VR och kollaborera – WHY?

Sedan jag för tio år sedan fick upp ögonen för att begreppet ”göra skillnad” användes i tid och otid, så har jag blivit lite känslig för ord som ”trendar” den pedagogiska världen. När jag i förra veckan var i London och besökte Bett-mässan så fick jag en smärre allergisk reaktion mot vissa ord och förkortningar… Läs mer

Publicerat:

Adventskalender 2017 lucka 4

På Örtagårdsskolan finns det två förberedelseklasser på mellanstadiet. I klasserna går det elever från många olika länder, det pratas flera språk och olika kulturer möts. Gemensamt för alla eleverna är att de är nya i Sverige och arbetar energiskt för att lära sig det svenska språket. Förberedelseklasserna har under höstterminen arbetat med att uttrycka hur… Läs mer

Publicerat:

Adventskalender 2017 lucka 2

Drakens förskola, introduktionsavdelningen Apelsinen Drakens förskola ligger vid Möllevången och består av tre avdelningar och en av dessa är Apelsinen, som är en introduktionsavdelning. Här finns plats för 20 barn i åldrarna 3-5år och två förskollärare och en barnskötare arbetar på avdelningen. En specialpedagog arbetar 50% på avdelningen och tillhandahåller stöttning för arbetslaget i deras… Läs mer