Gå direkt till innehållet

Lärare i svenska som andraspråk och engelska på KomVux Malmö. Vikarierande förstelärare i Bedömning för lärande

Antal inlägg: 4

Titel:Lärare i svenska som andraspråk och engelska

Placering:KomVux Malmö

Respons som blir “detektivarbete”

Publicerat: Skribent: Gunilla Ståål

Nyckelstrategi 3 handlar ju om att ge eleverna respons på deras uppgifter för att hjälpa dem framåt i lärandet. Det kan vi lärare göra på många olika sätt. Vi kan ge skriftlig respons i form av kommentarer eller använda oss av olika typer av matriser men också muntlig respons inspelat via ett skärminspelningsverktyg eller direkt med…

Grupprespons på KomVux

Publicerat: Skribent: Gunilla Ståål

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur man arbetar formativt på distanskurserna på Komvux och nu tänker jag dela med mig av mina och mina kollegors erfarenheter av att arbeta formativt på intensivkurser (10-veckor) och terminskurser (20 veckor). Hur hinner man med att lära känna eleverna och få syn på deras kunskaper under så…

Formativt förhållningssätt med digitala verktyg på distanskurs på KomVux

Publicerat: Skribent: Gunilla Ståål

För att elever ska dra nytta av det formativa arbetet är det av största vikt att läraren lär känna sina elever och bygger ett förtroende. Lärare som arbetar i grundskolan och gymnasiet lär känna sina elever ganska väl eftersom de träffar dem regelbundet under ett läsår eller flera. Men hur kan vi lärare på KomVux…

Strategi 1 Klargöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier Hur kan man göra det?

Publicerat: Skribent: Gunilla Ståål

Strategi 1 handlar om hur vi förmedlar lärandemål och framgångskriterier för våra elever. Genom att vara tydliga med vad de ska lära sig finns det större chans för att eleverna faktiskt lär det vi vill att de ska lära sig. Strategi 1 handlar även om att vi lärare ska planera för lärande, inte för aktivitet….