Publicerat:

Grundskolefotboll mot rasism 2018

2018 ÅRS ”Allas lika värde och trygghet- Grundskolefotboll mot rasism” är i full gång. 15 skolor från olika delar av Malmö, årskurs 6, deltar i årets verksamhet. Skolpersonalen/skolorna, Gundskoleförvaltningen/Pedagogisk Inspiration, MFF i samhället, Tjejer i Förening, Rädda barnen och Organisationen Helamalmö skapar nya möjlighetsstrukturer för överskridande möten mellan barnen och skolor, fördjupar kunskap i Barnkonventionen… Läs mer

Publicerat:

Grundskolefotboll mot rasism

Häromdagen fyllde Barnkonventionen 28 år. En Barnrättskonvention som bär med sig en hel ny barnsyn, ett annat sätt att se på barnet. Ett barnsyn som ger barnet rättigheter. Barnet är en rättighetsbärare och det är vi, vuxna, som skall skapa förutsättningar för det. Därmed är det Barnkonventionen och skolans Värdegrund, som är grundpelarna i verksamheten… Läs mer

Publicerat:

Grundskolefotboll mot rasism

11 skolor, 600 barn, 40 olika pedagoger och skolpersonal, 5 arrangörer. Blanda allt i en härlig mix och du får Grundskolefotboll mot rasism. För fjärde året i rad har sjätteklassare från elva olika skolor i Malmö samarbetat för att motarbeta olika former av diskriminering. Hela arbetet avslutades med en fotbollsturnering. Arbetet och turneringen arrangerades av Malmö… Läs mer

Publicerat:

Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde

Grundskolefotboll mot rasism- för allas lika värde har funnits i fyra år. Satsningen vänder sig till alla årskurs 6 elever i Malmö. Det startades utifrån Grundskolors formulerade behov av verktyg, perspektiv och samarbeten för att tillsammans arbeta för mänskliga rättigheter och därmed barnrättskonventionen. Barnkonventionen och dess Grundprinciper (art 2, 3, 6 och 12) genomsyrar alla möten… Läs mer

Publicerat:

Kostnadsfri studieresa och lärande om Förintelsen samt om rasistiska och antidemokratiska idéer i dag

Är du lärare i årskurs nio? Då har dina elever har chansen att få vara med på en unik utbildning och studieresa till Förintelsens platser i Polen. Utbildningen anordnas av Svenska kommittén mot antisemitisk (SKMA) i samverkan med Malmö stad. Den ger kunskap och upplevelser om en viktig del av historien. Den berör och berättar… Läs mer

Publicerat:

Final i Gymnasiefotboll mot våld och rasism

Under våren 2011 startades Gymnasiefotboll mot våld och rasism (GFVR) av Leif Boregren och Daniel Dimitrijevic. Syftet med turneringen var från en början att skapa en social och överskridande aktivitet efter skolan för elever på gymnasieskolor i Malmö. Snabbt kom turneringen att omvandlas till ett verktyg i gymnasieskolornas värdegrunds- och likabehandlingsarbete. GFVR, Malmö FF i… Läs mer

Publicerat:

Skolfotboll mot rasism 2014

I mitten av maj möttes sjätteklassare från Johannesskolan, Nydalaskolan, Kroksbäcksskolan och Sorgenfriskolan på Malmö IP genom fotbollsturneringen Skolfotboll mot rasism. Det är en fotbollsturnering som är så mycket mer än en fotbollsturnering. Skolfotboll mot rasism vill vara en drivkraft för att skapa aktiviteter i skolorna för trygghet och allas lika värde. Skolfotboll mot rasism arrangeras… Läs mer

Publicerat:

Malmös antirasistiska elevnätverk!

Förra veckan hade det Antirasistiska elevnätverket uppstartsmöte på Swedbank Stadion i Malmö. Eleverna som medverkade går i åk 7-9 på Augustenborgsskolan, Videdalsskolan, Sorgenfriskolan, Strandskolan och Östra skolan. Elevnätverket är ett samarbete mellan Ungdom mot rasism, Normbrytande rättigheter, CPI och de medverkande skolorna. MFF i samhället tog emot oss genom att gå en rundvandring i stadion och… Läs mer