Gå direkt till innehållet

Antal inlägg: 6

TeachMeet på nätet - visst funkar det!

Publicerat: Skribent: Helena Jeppsson

Att samla kolleger för att utbyta idéer  och erfarenheter kan vara en utmaning i Coronatider. Dock har digitala TeachMeet i Google meet visat sig vara en effektiv och uppskattad metod. Fredrik Johansson och Helena Jeppsson, förstelärare inom vuxenutbildningen, har organiserat sådana under våren. Inom vuxenutbildningen genomförde vi två digitala TeachMeet i april, strax efter övergången…

Kollegiala bokprat

Publicerat: Skribent: Helena Jeppsson

Känner du ibland för att testa nya titlar i det skönlitterära arbetet med eleverna? Vill du ibland ha kollegiala diskussioner kring vilka texter som kan passa en viss elevgrupp? Kanske kan du inspireras av upplägget på grundläggande vuxenutbildning i Malmö. Aidan Chambers (2014) uppmanar oss lärare att hålla oss á jour med aktuell bokutgivning för…

Läsloggar som skapar läsupplevelser

Publicerat: Skribent: Helena Jeppsson

Att skapa  läsupplevelser för elever som inte har kommit så långt i språkutvecklingen är en viktig, men inte alldeles enkel, uppgift för oss som arbetar med andraspråkselever. Stimulerande diskussioner bidrar dock till läsupplevelser och ett sätt att få igång dynamiska boksamtal kan vara att använda sig av litteraturpedagogen Aidan Chambers öppna frågor, som låter läsarens…

Att läsa med pennan i hand

Publicerat: Skribent: Helena Jeppsson

Bokmärken med läsmarkeringar kan vara ett sätt att stötta elever i samband med romanläsning. I dagarna introducerar jag Jonas Karlssons Jag är en tjuv i min grundsva-klass på vux. Efter att gemensamt ha läst inledningen kommer jag att dela ut laminerade bokmärken till eleverna och uppmana dem att läsa med pennan i hand. Markeringarna hjälper…

Språkutvecklande undervisning - på riktigt!

Publicerat: Skribent: Helena Jeppsson

  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö har sedan 2015 en språkstrategi, som lyfter fram att språkutvecklande ämnesundervisning kännetecknas av höga förväntningar, språklig stöttning, språklig interaktion och meningsfull kontext. Se bild ovan. Språkstrategin betonar att alla elever ska mötas av språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Förvaltningens nätverk för språkutvecklare har under våren diskuterat hur man kan…

Uppdaterad språkstrategi för skolor

Publicerat: Skribent: Helena Jeppsson

Malmö stads hemsida uppger att det idag finns Malmöbor från 182 olika länder. Omkring en tredjedel av malmöiterna är utrikes födda, vilket kan jämföras med siffror från t.ex. Stockholm och Göteborg, där det handlar om en fjärdedel utrikes födda. I nuläget räknar man med att mer än hälften av malmö-eleverna har ett annat modersmål än…