Gå direkt till innehållet

Jens Ideland

Vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration Malmö.

Antal inlägg: 4

Online learning står det på datorskärm.

Publicerat:

Forskningsgrundade råd för fjärr- och distansundervisning: skolahemma.se

I ett läge där många skolverksamheter måste ställa om till nätbaserad undervisning är det viktigt att snabbt få en inblick i vad forskning och beprövad erfarenhet säger om framgångsfaktorer och utmaningar i att undervisa via nätet. Skolahemma.se är en sajt som utvecklats för att stödja skolorna under Coronaepedimin och presentera forskningsgrundade råd för fjärr- och…

Ordmoln med massor av ord kopplade till forskning.

Publicerat:

Behöver pedagogisk personal verkligen jobba med forskning och vetenskapliga metoder?

Skolor och förskolor ska bygga och utveckla sin verksamhet på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men hur gör vi det på ett sätt som faktiskt hjälper lärare och personal i olika verksamheter att möta och stötta barns och elevers utveckling och lärande?  När jag är ute på skolor och förskolor slås jag ständigt av vilken…

Skärmavbild från icsei-konferensen.

Publicerat:

Elevernas mående i fokus på skolutvecklingskonferensen ICSEI 2018

En röd tråd genom skolutvecklingskonferensen ICSEI i Singapore var Professional Learning Communities (PLC). De flesta av forskarna och skolutvecklarna på konferensen (exempelvis Andy Hargreaves, Carol Campbell, Alma Harris, Chris Brown och Lucy Crehan) verkade relativt eniga om att det mest effektiva sättet att utveckla skolor och undervisning är att lärare arbetar och lär av och…

placeholder bild

Publicerat:

Forskande lärare och lärarstudenter - vad är det?

ECER är en av de största konferenserna i Europa med fokus på skola och utbildningsvetenskap. 22-25 april samlas ca 2700 forskare från nästan 70 länder i Köpenhamn. I onsdags (23/4) presenterade jag och Marie Sjöblom ett paper där vi diskuterar vilka möjligheter och dilemman som kan uppstå när vi som lektorer använder forskning och forskningsmetoder…