Publicerat:

Elevernas mående i fokus på skolutvecklingskonferensen ICSEI 2018

En röd tråd genom skolutvecklingskonferensen ICSEI i Singapore var Professional Learning Communities (PLC). De flesta av forskarna och skolutvecklarna på konferensen (exempelvis Andy Hargreaves, Carol Campbell, Alma Harris, Chris Brown och Lucy Crehan) verkade relativt eniga om att det mest effektiva sättet att utveckla skolor och undervisning är att lärare arbetar och lär av och… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Forskande lärare och lärarstudenter - vad är det?

ECER är en av de största konferenserna i Europa med fokus på skola och utbildningsvetenskap. 22-25 april samlas ca 2700 forskare från nästan 70 länder i Köpenhamn. I onsdags (23/4) presenterade jag och Marie Sjöblom ett paper där vi diskuterar vilka möjligheter och dilemman som kan uppstå när vi som lektorer använder forskning och forskningsmetoder… Läs mer