Gå direkt till innehållet
Johanna Ravhed.

Huvudredaktör Pedagog Malmö, ansvarig för skolledarfrågor.

Antal inlägg: 138

Leda för att öka elevernas motivation och uthållighet

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Hur ökar man elevers självledarskap, motivation och uthållighet? Den frågan ställde sig Malmö idrottsgymnasium. Valet föll på utbildningspaketet Motivationslyftet. – Under den tid vi har jobbat med detta så har vi bland annat sett hur elever får bättre självförtroende och vi på skolan har också fått ett mycket bredare värdegrundsarbete, säger Christian Fegler, rektor. Eleverna…

Kroksbäcksskolan spräcker prognoserna

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

På Kroksbäcksskolan har man under flera års tid, gång på gång, slagit prognosen som säger hur många elever som blir behöriga till gymnasiet. – Det handlar om att ha höga förväntningar och att skapa en känsla hos eleverna att de vill lära sig och att det är viktigt, säger Per Andersson, rektor. Vad är en…

Leda digital utveckling i förskola

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Mot bakgrund av den reviderade läroplanen för förskolan har digitaliseringen på allvar tagit plats i undervisningen. I förskoleområde C8 har arbetet påbörjats för att på riktigt kunna skapa ett digitalt meningsskapande, något som också är förvaltningens gemensamma utvecklingsområde nästa läsår. – Att jobba enbart med digitala verktyg är inte ett utvecklingsområde i sig utan det…

Att vända en skola

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Från att ha behövt stänga sitt högstadium till att måluppfyllelsen ökar, eleverna trivs och personalomsättningen minskar. Mycket har hänt på de senaste åren på Värner Rydénskolan. I botten ligger ett gediget pedagogiskt utvecklingsarbete. – Man måste våga tro på sin väg man har valt och orka hålla i och hålla ut. Vi gör det här…

ÄDK över skolgränsen

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Att formativt och systematiskt jobba med undervisningens kvalitet. Det är kärnan i det som kallas för ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium. Under drygt tre års tid har Ribersborgsskolan och Mellanhedsskolan samarbetat med denna metod. – Det handlar om att komma åt det som är kärnan i undervisningen – alltså lärandet, säger Ann-Caroline Fredholm, rektor på Ribersborgsskolan. Tre…

En trygg och säker förskola

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Som en garant för rättssäkerhet och likvärdighet på Malmös förskolor. Så beskriver Emma Germundsson materialet Trygg och säker förskola. – Nu blir nästa steg hur vi kan använda oss av Trygg och säker förskola för att utveckla vår verksamhet, säger hon. – Herregud, det var helt hopplöst, skrattar Emma Germundsson när hon tänker tillbaka på…

Satsade på höstlovsskola efter tung pandemiperiod

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Pauliskolan är en av de skolor som under höstlovet har erbjudit undervisning för sina årskurs tre-elever. Numera har ytterligare femton elever godkända resultat efter genomförd lovskola. – Coronapandemin gjorde att många elever tappade sugen och motivationen och fick underkända resultat. Vi valde därför att göra satsningen mot årskurs tre eftersom det är de som har…

Om likvärdighet, distansundervisning och hemligstämplade dokument
- här är veckan som har gått

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Helg och andra advent stundar. Men innan det är dags så kommer här en kort sammanfattning av några av de förskole- och skolnyheter som har publicerats i veckan som har gått. Frågan om huruvida kösystem får användas av friskolor för att bestämma vilka elever som ska antas har under veckan blivit ett hett samtalsämne. Det…

Oväntade effekter av pandemin

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

På Ormvråkens och Gladans förskola har Helena Ljungdahl Tofftin, biträdande förskolechef, jobbat med att hitta de bästa lösningarna för att se till att bemanningen på förskolorna fungerar som den ska under pandemin. Och även om det ibland har varit tufft så har det också fått oväntade positiva effekter. – Allt handlar om samarbete. Genom att…

Mer systematik i elevhälsoarbetet

Publicerat: Skribent: Johanna Ravhed

Sedan en tid tillbaka arbetar några av Malmös grundskolor för att implementera modellen STFL (systematiskt tillsammans för lärande) i sitt elevhälsoarbete. Tanken är att arbetet ska bli ännu mer samarbetsbaserat och metodiskt. En av de skolor som har kommit längst i sitt arbete är Husieskolan. De kom först i kontakt med STFL när de arbetade…