Gå direkt till innehållet

Ny på jobbet!

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Ny termin, nya tag och faktiskt ny tjänst för min del….! Som språkutvecklare på Pedagogisk Inspiration kommer jag få möjligheten att jobba med en massa kul och inte minst viktigt. Så här under uppstartsfasen blir det några stunder till uppfräschning av litteratur. En hel härlig hög att sätta tänderna i- Var ska jag börja? Nihad…

Klassrumsmöbleringen spelar roll!

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Klassrumsmöbleringen spelar stor roll när man ska jobba språkutvecklande och flexibelt. Vi i förberedelseklassen startar alla våra lektioner gemensamt runt ett långbord. Detta för att locka till samtal, diskussion och den viktiga interaktionen oavsett nivå i svenska och med modersmålet som stöd. Eftersom vi jobbar tematiskt utifrån en tydlig planering är det lättare att förutse vad…

Lyft språket i ma/no!

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Jag har nog missat att berätta att en del av min tjänst går till språklig stöttning i matte/no i årskurs åtta? Alaa är superkunnig i matte/no och arabiska och jag är sva-lärare med  brinnande intresse för språkutvecklande undervisning. Vi  samarbetar för att höja elevernas måluppfyllelse. Hon har ämneskunskapen och jag kommer med input hur vi didaktiskt kan…

En quick fix till språkutvecklande undervisning?

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Jag hämtar ofta uppslag av andra och till exempel av Anna Kaya. Inspirerad av hennes inlägg om att i undervisningen skapa variation och balans mellan att tala, lyssna,  läsa och skriva  beskriver jag nu hur vi i förberedelseklassen under en lektion kan jobba, såklart med språkutveckling i fokus:   Bilder är ett bra verktyg när vi…

Textarbete, kamratrespons och muntliga presentationer i FBK

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Vårt tema ”Att vara ny i Sverige” har lett oss in på olika spår, så som fakta om olika länder, likheter och olikheter mellan länder, och personliga berättelser om flytten till Sverige. Arbetet har resulterat i tre olika typer av text och alla har skrivit efter sin nivå. Efter ett antal lektioners skrivarbete har det…

Att jobba med fakta med Siri

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Vårt genrearbete i förberedelseklassen har fortsatt från saga till faktatext. Efter att ha varit på Pedagogisk Inspiration och Ulrika Burmans Ipadutbildning har vi blivit sugna på att plocka in Ipadsen i klassrummet, vilket passar extra bra nu när det är dags att arbeta med faktatexter. Vi jobbar mot kunskapskravet ”eleven ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från…

Det viktiga informationsgapet

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Tillbaka med nya tag efter lovet har vi  fortsatt arbetet med att läsa och skriva olika genrer. Just nu läser vi sagor. Tack till vår bibliotekarie Magnus som hjälper oss att hitta skönlitteratur på en nivå som fungerar! Det mesta i min undervisning bygger på  den interaktiva didaktik som Gibbons presenterar i sina böcker. Så även detta lektionsupplägg,…

Att skapa engagemang direkt

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

För att skapa engagemang och för att eleverna ska inspireras till en extra ansträngning gällande att passa tiden på morgonen har vår skola börjat fokusera på hur vi startar upp lektionerna.  Jag tänker att detta är en ypperlig chans att försöka skapa delaktighet, så jag lämnar numera över en del av lektionsuppstarten till eleverna.  Det är ett tillfälle för eleverna …

Lyft språket i alla ämnen!

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

Under förra veckan kom vår syslöjdslärare Annie på besök till oss i förberedelseklassen. Att ha  fokus på språket i alla ämnen är ju något som nyanlända, sva-elever, och i stort sett alla våra elever vinner på; hur vi ska lyfta språket i alla ämnen är något jag ständigt klurar på. Därför var det  jätteroligt att göra något så…

Att koppla till genrer

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

En naturlig del av vår högläsning av skönlitteratur med förskoleklassen är att vi kopplar läsningen  till genrearbete. Dagligen baseras skolans arbete på olika typer av text och då vinner eleverna på att tidigt rikta in sitt tänkande mot texttyper. Vad är det vi läser nu? – Fantasi? -Nyheter? – Fakta?  (och hur vet vi i så fall att vår fakta stämmer….?…

Ett lyckat möte kring läsning

Publicerat: Skribent: Johanna Söderlund

När vi kollegor  i slutet av förra terminen hade kreativa lärgruppsmöten började pedagogerna i förskoleklassen och jag att prata om att ha ett utbyte kring läsning. Barnen i F-klassen står ju inför att lära sig läsa, och eleverna i förberedelseklassen tränar läsning på ett nytt språk. Här kan vi göra något spännande kring kunskapskravet läsa med…