Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Att jobba med fakta med Siri

Vårt genrearbete i förberedelseklassen har fortsatt från saga till faktatext. Efter att ha varit på Pedagogisk Inspiration och Ulrika Burmans Ipadutbildning har vi blivit sugna på att plocka in Ipadsen i klassrummet, vilket passar extra bra nu när det är dags att arbeta med faktatexter. Vi jobbar mot kunskapskravet ”eleven ska kunna söka, välja ut och sammanställa information från…

Publicerat:

Det viktiga informationsgapet

Tillbaka med nya tag efter lovet har vi  fortsatt arbetet med att läsa och skriva olika genrer. Just nu läser vi sagor. Tack till vår bibliotekarie Magnus som hjälper oss att hitta skönlitteratur på en nivå som fungerar! Det mesta i min undervisning bygger på  den interaktiva didaktik som Gibbons presenterar i sina böcker. Så även detta lektionsupplägg,…

Publicerat:

Att skapa engagemang direkt

För att skapa engagemang och för att eleverna ska inspireras till en extra ansträngning gällande att passa tiden på morgonen har vår skola börjat fokusera på hur vi startar upp lektionerna.  Jag tänker att detta är en ypperlig chans att försöka skapa delaktighet, så jag lämnar numera över en del av lektionsuppstarten till eleverna.  Det är ett tillfälle för eleverna …

Publicerat:

Lyft språket i alla ämnen!

Under förra veckan kom vår syslöjdslärare Annie på besök till oss i förberedelseklassen. Att ha  fokus på språket i alla ämnen är ju något som nyanlända, sva-elever, och i stort sett alla våra elever vinner på; hur vi ska lyfta språket i alla ämnen är något jag ständigt klurar på. Därför var det  jätteroligt att göra något så…

Publicerat:

Att koppla till genrer

En naturlig del av vår högläsning av skönlitteratur med förskoleklassen är att vi kopplar läsningen  till genrearbete. Dagligen baseras skolans arbete på olika typer av text och då vinner eleverna på att tidigt rikta in sitt tänkande mot texttyper. Vad är det vi läser nu? – Fantasi? -Nyheter? – Fakta?  (och hur vet vi i så fall att vår fakta stämmer….?…

Publicerat:

Ett lyckat möte kring läsning

När vi kollegor  i slutet av förra terminen hade kreativa lärgruppsmöten började pedagogerna i förskoleklassen och jag att prata om att ha ett utbyte kring läsning. Barnen i F-klassen står ju inför att lära sig läsa, och eleverna i förberedelseklassen tränar läsning på ett nytt språk. Här kan vi göra något spännande kring kunskapskravet läsa med…

Publicerat:

Att jobba med grammatik

Eleverna säger ofta att de vill jobba med grammatik. Fast ganska snart tröttnar de på traditionella grammatikhäften och dylikt. Istället brukar vi lyfta tillexempel ordföljd och v2-regeln (att få verbet på andra plats är ju ofta så himla klurigt..) så fort vi ska skriva något. Nästan alltid finns ett ordföljdsschema i någon form på tavlan….