placeholder bild

Publicerat:

Programmeringsfortbildning för alla matematiklärare

  Regeringen har beslutat att programmering ska ingå i grundskolans och gymnasieskolans matematikkurser. När det gäller gymnasiet kommer programmering att ingå i ämnesplanen för matematik från och med läsåret 18/19: Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av realistiska situationer, såväl med som utan digitala verktyg och programmering. Detta gäller kurserna 3B, 1C, 2C, 3C, 4… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Tankar från Lärarnas ForskningsKonferens

Jag besökte, tillsammans med kollegor från PI och MAH Lärarnas Forskningskonferens (LFK) i Stockholm under lovet vecka 44. LFK anordnas årligen av STLS (Stockholm Teaching and Learning Studies) och alltid på tisdagen vecka 44. Inom STLS kan skolor och/eller lärare ansöka om stöd för att bedriva forskningsprojekt. Man får då hjälp av forskare, doktorander, licentiander och… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Har Mattelyftet gett ett lyft?

Malmö stad har under en treårsperiod satsat pengar och resurser (delvis med stöd från staten) för att så många som möjligt av stadens mattelärare ska genomgå matematiklyftet. I ett försök att utvärdera resultatet av denna satsning skickades det ut en enkel enkät till alla mattelärare inom AGVF (Gymnasiet och Vux). I våras gjordes även en… Läs mer

Publicerat:

Matteövergången från grundskolan till gymnasiet

Övergången mellan olika stadier inom skolan har ofta inneburit svårigheter för många elever. I ämnet matematik bjuder övergången från högstadiet till gymnasiet på särskilt stora svårigheter sedan 2011. Innan detta magiska år fanns A-kursen som i stort sett var en repetition av grundskolans mattekurs men sedan 2011 finns ingen repetition inlagd (på gott och ont).… Läs mer

Publicerat:

Tankar från ICSEI 2016

Jag har, tillsammans med bland andra Marie Sjöblom och Anders Karlsson (se även deras bloggar) varit på ICSEI 2016 som är en internationell konferens om skolutveckling. I år hölls den i Glasgow (regn, kiltar, säckpipor och whisky, tyvärr i den ordningen). Här kommer några tankar från denna konferens. I Skottland har man nyligen antagit en… Läs mer

Publicerat:

Tankar om de nationella proven

Sitter på tåget på väg till Stockholm och en konferens som anordnas av PRIM-gruppen (de som konstruerar de nationella proven i matematik för grundskolan och för kurs 1 på gymnasiet). På agendan står bland annat förmågorna, BFL och jämförelser NP-PISA. Jag känner mig lite kluven eftersom jag alltid haft ett kluvet förhållande till de nationella… Läs mer

Publicerat:

Synlig matte - en fråga om likvärdighet

Inom AGVF finns det många intressanta projekt för att “förnya” matematikundervisningen och komma bort från det traditionella genomgång-räkna i boken-gör färdigt hemma-genomgång-räkna i boken-gör färdigt hemma-genomgång… ja, ni fattar. Förutom mattelyftet håller förstelärare i ett antal olika projekt. Det är allt från att försöka få till ett mer laborativt arbetssätt, konstruera engagerande uppgifter eller koppla matematikundervisningen till… Läs mer

Publicerat:

Den Problemlösande Medborgaren

I september -14 la jag fram min lic-uppsats. Nedan följer den svenska sammanfattningen. Om någon är intresserad finns hela uppsatsen att ladda ner på http://dspace.mah.se/handle/2043/17711. Vill man hellre ha ett tryckt ex så maila mig på jonas.dahl@malmo.se. Den problemlösande medborgaren Svensk sammanfattning Licentiatuppsatsen har som sin grund tre artiklar: “The citizen in light of the mathematics curriculum”… Läs mer