Gå direkt till innehållet

Jag är forskningsledare vid PI. Är historiker bloggar om ämnen som har anknytning till forskning, historia och lärande.

Antal inlägg: 25

Drömmar och röster - en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

  Förra veckan var det boksläpp vid Malmö latinskola. Boken presenterades i samband med en Workshop som arrangerades av Anna Jobér, lektor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet tillsammans med lärare och elever vid Malmö latin. Forskare och studenter från universitetet och elever från Malmö latin spenderade en eftermiddag tillsammans för att diskutera ämnen som skola,…

En fullspäckad dag och vecka väntar

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

När röken och dammet efter den märkligaste valrörelsen i mannaminne har lagt sig kör vi igång. Lördagen den 22 september går startskottet för en vecka full av aktiviteter och där Malmö kommer att svämma över av intressanta diskussioner om skolutveckling och skolforskning. På researchED-konferensen som äger rum på Malmö Latinskola möter vi under lördagen internationella…

Om att tänka kritiskt och inte anamma varje ny frälsarlära

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

David Didau tillhör den nya vågen av intressanta skoldebattörer från Storbritannien som verkar i gränslandet mellan forskning och praktik. Hans blogg The Learning Spy har fått stort genomslag både i Storbitannien och internationellt. Ett par av hans böcker har publicerats på svenska och han har även medverkat i tidskriften i tidskriften Skola och samhälle med…

Om att vända upp och ned på systemet

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Redaktörerna Per Kornhall, Jelmer Elvers och René Kneyber har i antologin Flip the system. Förändra skolan från grunden, samlat ett antal skribenter som kritiskt nagelfar utvecklingen inom världens utbildningssystem. Flera av dem, exempelvis redaktörerna Kornhall och Kneyber, medverkar vid researchED-konferensen i Malmö den 22 september. I boken, som finns i svensk översättning från 2017, diskuteras…

Hösten 2018 startar MTLS

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Malmö Teaching & Learning Studies (MTLS) ger en möjlighet för lärare och andra som arbetar i Malmö stads skolor att genomföra forskningsprojekt som bidrar till ett fördjupat kunnande om undervisning och lärande. Denna form kan passa ämneslag, arbetslag eller pedagogisk personal från olika skolor som vill arbeta med vetenskapliga metoder för att fördjupa sig i…

Trygghet och sunda pedagogiska vanor

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

”Politisk inblandning., meningslösa byråkratiska regler och en alldeles för stor arbetsbörda är erfarenheter som alltför många lärare över världen delar, men trots detta fortsätter de att undervisa och deras elever fortsätter att lära sig saker. Lärare kan göra skillnad – och gör det också. Det är detta som är vår uppgift.” Orden ovan kommer från…

Nyfiken på researchED?

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Som många säkert redan sett så pushar FoU Skola, Pedagogisk inspiration och Latinskolan i Malmö för ett kommande evenemang som arrangeras under namnet researchED Scandinavia 2018. ResearchED är en spännande konferens i mötet mellan forskning och praktik som funnits sedan 2013 och som har sitt ursprung i Storbritannien där grundarna Helena O’Shea och Tom Bennett…

Folkhemmet och vakttornet mot öster – om läroplaner och historiebruk

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Enligt Leopold von Ranke (1795–1886), som ofta framställs som historieämnets fader, hade historikern som sin främsta uppgift att ta reda på vad som verkligen hade hänt i det förflutna. Källkritiken upphöjdes till överordnad princip av historiker i hans efterföljd. Ranke var dock djupt präglad av sin samtid i det dåtida Preussen och Tyskland. Det var…

Kompletterande kompetenser - inte bara avlastning

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Frågan om vad skolan kan göra för att bryta mönster av exkludering och överbrygga hinder för elever att växa är en avgörande fråga för oss som arbetar inom skolans värld. Men det kanske inte är så ofta vi ställer frågan till oss själva och låter den ange tonen för hur verksamheten organiseras rent konkret. I…

Drill eller djup?

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Under den tid som jag har arbetat vid Pedagogisk inspiration i Malmö har jag haft förmånen att få möta många engagerade och professionella lärare, skolledare och andra som arbetar i skolans värld. Få personer är så viktiga i våra barns liv som dem. Jag känner stor ödmjukhet och respekt för det arbete som utförs i…

Om alla elevers potential och intersubjektiv kunskapsbildning

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Under senare tid har mycket fokus riktats mot de växande individernas hjärnor. Men tänk så mycket annat än hjärnan det är som har betydelse för lärande och kunskapsbildning. Förutsättningarna för eleverna att nå kunskapsmålen begränsas av socioekonomiska strukturer och socialpsykologiska mönster. Lärarbrist, slitna och ej ändamålsenliga lärmiljöer, segregation och bristande likvärdighet i och mellan skolor…

Om forskningen och dess relevans.

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander

Professorn i företagsekonomi vid Lunds universitet, Mats Alvesson, får ofta ta plats på drakarnas debattsidor och skriver där ibland svepande och populistiskt om skola och pedagogik som vetenskaplig disciplin. Han har efterlyst mer av tävlan, nivågruppering och resultatstyrning och tycks vara en varm förespråkare av New Public Management i den offentliga sektorn. I en artikel…