Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Kompletterande kompetenser - inte bara avlastning

Frågan om vad skolan kan göra för att bryta mönster av exkludering och överbrygga hinder för elever att växa är en avgörande fråga för oss som arbetar inom skolans värld. Men det kanske inte är så ofta vi ställer frågan till oss själva och låter den ange tonen för hur verksamheten organiseras rent konkret. I…

Publicerat:

Drill eller djup?

Under den tid som jag har arbetat vid Pedagogisk inspiration i Malmö har jag haft förmånen att få möta många engagerade och professionella lärare, skolledare och andra som arbetar i skolans värld. Få personer är så viktiga i våra barns liv som dem. Jag känner stor ödmjukhet och respekt för det arbete som utförs i…

Publicerat:

Om alla elevers potential och intersubjektiv kunskapsbildning

Under senare tid har mycket fokus riktats mot de växande individernas hjärnor. Men tänk så mycket annat än hjärnan det är som har betydelse för lärande och kunskapsbildning. Förutsättningarna för eleverna att nå kunskapsmålen begränsas av socioekonomiska strukturer och socialpsykologiska mönster. Lärarbrist, slitna och ej ändamålsenliga lärmiljöer, segregation och bristande likvärdighet i och mellan skolor…

Publicerat:

Om forskningen och dess relevans.

Professorn i företagsekonomi vid Lunds universitet, Mats Alvesson, får ofta ta plats på drakarnas debattsidor och skriver där ibland svepande och populistiskt om skola och pedagogik som vetenskaplig disciplin. Han har efterlyst mer av tävlan, nivågruppering och resultatstyrning och tycks vara en varm förespråkare av New Public Management i den offentliga sektorn. I en artikel…

Publicerat:

Kunskap eller instrumentell jakt på "mätbara" resultat?

Den 14-15 augusti deltog jag i Nationell konferens i pedagogiskt arbete som arrangerades för tredje gången. Nu var det Göteborgs universitet och Fakulteteten för utbildningsvetenskap som stod för arrangemanget. Inför nästa konferens som äger rum i augusti 2019 har stafettpinnen gått till Umeå universitet. Många tankar surrar i huvudet efter konferensen. Samtidigt som den pågick…

Publicerat:

Närvarande skolor och frånvarande elever - eller tvärtom?

Andra dagen på jobbet efter semestern och jag blir uppringd av en journalist från Sydsvenskan. Han skriver på en artikelserie om den höga frånvaron på Öresundsgymnasiet i Landskrona. Det handlar framför allt om elever i introduktionsprogram; elever som i många fall står inför hot om utvisning eller som redan har fått ett utvisningsbeslut från migrationsverket.  Frånvaron uppges ha…

Publicerat:

Poänggivande utbildningar inom SvA

RUC erbjuder tre utbildningar  på 7,5 hp  som vänder sig till alla lärare som vill öka sina kunskaper inom SvA-området. Utbildningarna ges på uppdrag av Skolverket. De är kostnadsfria men anmälan och ett undertecknat intyg från huvudman för att ansökan ska bli korrekt. Mer info finns nedan under respektive kurs. Anmälan öppnar den 18 april….

Publicerat:

Öppet hus vid Malmö Högskola - samverkan Pedagogisk inspiration

Presentation av forskningsledarna vid Pedagogisk inspiration, 15/2, kl.15-17, Sal E323 Pedagogisk inspiration, Malmö stad och Malmö högskola har ingått i ett samarbete som syftar till att utveckla och stödja skolor på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Tre forskningsledare har anställts för att stärka detta arbete. Forskningsledarnas uppgift är att entusiasmera och stödja lärare i förskolan,…