Publicerat:

Källare eller källa - det är frågan

– Samarbete är A och O. Arbeta ihop er ordentligt före lektionerna så att alla pedagoger vet vad som ska hända och vem som gör vad. Ha rimliga förväntningar på vad lektionerna ska leda till. Gör uppföljningar både med eleverna och mellan er pedagoger, säger Lisa Hamfors, skolbibliotekarie på Tingdammsskolan  när hon berättar om arbetet… Läs mer

Publicerat:

Vi cyklade för skolbibblan

Aldrig tidigare har årets cykelfest varit mer aktuell. Regeringens beslut den 9 mars i år, innebär att skolbiblioteket ska vara en del av undervisningen genom att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Med anledning av det besökte drygt 20 skolledare och skolbibliotekspersonal, med hjälp av cykeln, sex  inspirerande bibliotek, från förskola till gymnasium. En… Läs mer

Publicerat:

Design som förbättrar livet

Världen behöver inte fler snygga danska möbler. Världen behöver design i form av produkter, system, processer och tjänster som väsentligt förbättrar viktiga områden i människors liv. INDEX Design to Improve Life Education erbjuder dig som lärare tekniker och metoder för att arbeta med innovation, entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling. Till hösten 2017 kommer du som… Läs mer

Publicerat:

Internationella skolbiblioteket i Malmö

Drygt hälften av Malmös skolelever och förskolebarn har ett annat modersmål än svenska. Det finns därmed många språk representerade bland våra barn och unga. Frågan är om det i så fall finns behov av att öka tillgängligheten av litteratur på dessa språk – och i så fall hur? Enligt bibliotekslagen ska alla bibliotek, även skolbiblioteken, ägna… Läs mer

Publicerat:

Skolbiblioteket avgörande för elevers resultat

Utbildade bibliotekarier är en förutsättning för hur väl skolbiblioteksverksamheten används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Elever presterar helt enkelt bättre om de har bra skolbibliotek. Det bekräftar en rapport som undersökt vilken roll skolbiblioteket har för elevers lärande och prestationer. Cecilia Gärdén, fil. dr. i biblioteks- och… Läs mer

Publicerat:

Skolbiblioteket stärker elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens

Den 9 mars i år tog regeringen beslut om att stärka och förtydliga den digitala kompetensen i skolans styrdokument. Ändringarna avser rektorers och lärares uppdrag, undervisningen i enskilda ämnen samt skolbibliotekets roll. Ny lydelse under rektorns ansvar är: Skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.… Läs mer

Publicerat:

Vägen till ökad måluppfyllelse går via skolbiblioteket

– För första gången någonsin i Gunnesboskolans historia har alla nior fått godkänt på de delar i nationella provet som rör källkritik, säger Gert Alf, SO-lärare på Gunnesboskolan i Lund, och berättar om hur samarbetet med skolbibliotekarien bidragit till högre måluppfyllelse i flera ämnen. Hans iakttagelser lyfts fram på ett seminarium arrangerat av Skolbibliotekscetralen (SBC)… Läs mer

Publicerat:

Skolbibliotek i världsklass 2017

2016 tog tre skolor i Malmö hem den prestigefulla utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass: Augustenborgsskolan, Bäckagårdsskolan och Pauliskolan. Vilka skolor i Malmö kammar hem utmärkelsen 2017? Sista dagen att nominera är den 23 februari. Det är DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation, som delar ut priset och syftet är att lyfta skolbiblioteken och synliggöra deras viktiga funktion… Läs mer