Gå direkt till innehållet

Antal inlägg: 4

Titel:Förstelärare i bedömning för lärande samt kollegialt lärande, ämneslärare i svenska och religion

Placering:Komvux Malmö Pauli

Inkluderande arbetssätt och BFL

Publicerat: Skribent: Karin Fredriksson

OECD kom just ut med en rapport om Sveriges ekonomi och med rekommendationer för svensk skola. Mycket kort kan sammanfattas två saker gällande skolan: resultaten förbättras men likvärdigheten försämras. När man i rapporten pratar om likvärdighet handlar det i första hand om skolval och den bristande likvärdigheten mellan olika skolor. Det som OECD bland annat…

Interaktion i klassrummet – en strategi för språkutveckling och BFL

Publicerat: Skribent: Karin Fredriksson

För inte så länge sedan kom en ny språkutvecklingsstrategi för Malmö Stad. När skolorna tar sig an olika prioriterade områden i sitt utvecklingsarbete finns mycket att vinna på att låta olika områden “gifta sig” med varandra. I den här texten kommer jag att fokusera på den 2:a nyckelstrategin inom BFL vilken handlar om interaktiv undervisning och…

Feedback – konsten att titta bakåt men tänka framåt

Publicerat: Skribent: Karin Fredriksson

Den tredje strategin inom formativ bedömning, som kort brukar kallas “feedback”, handlar inte bara om feedback. Det handlar lika mycket om att läraren förutom att tala om var eleverna befinner sig i förhållande till målen, också pekar ut vilka steg de bör ta för att komma framåt i sitt lärande, s.k. feedforward. Skribent: Karin Fredriksson…

Formativ undervisning och lärandets mysterium

Publicerat: Skribent: Karin Fredriksson

Skribent: Karin Fredriksson  Vår skolövergripande arbetsgrupp bestående av förstelärare från olika skolor inom GVF, har under en tid gemensamt arbetat med att utveckla BFL (bedömning för lärande). Eller om det nu hellre ska kallas bedömning av lärande? Eller formativ bedömning? Eller är det bättre att tala om att läraren ska ha ett formativt förhållningssätt? Någon…