Publicerat:

Skolverkets förslag och den digitala skolan (del 2, it-strategi)

Nu har Skolverkets förslag till nationell it-strategi för förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och den obligatoriska skolan kommit. Förslagen om nya skrivningar i läroplanerna ingår som en del i strategin och de bör betraktas som en helhet. Det finns all anledning att skärskåda detta dokument noggrant, eftersom det inte bara pekar ut vad som kommer att hända… Läs mer

Publicerat:

Skolverkets förslag och den digitala skolan (del 1)

Nu har skolverkets förslag till nya skrivningar om digitaliseringen av skolan kommit. Det är våra styrande dokument det handlar om, så det är viktiga förslag. Jag kommer att skriva några bloggar med utgångspunkt från dem. Den första handlar om själva förslaget, vad det innehåller och lite tankar runt det. Efterföljande blogg(ar) kommer att handla om… Läs mer

Publicerat:

Mod och djävlar anamma - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 5)

För lärarens del innebär digitaliseringen av allt vi gör som pedagoger en större förändring än inom de flesta andra yrken. Pedagogens arbete grundar sig på kommunikation, det område som digitaliseringen revolutionerat. Det pedagogiska arbetet har alltså gått in i en ny innovativ fas som handlar om att förändra och förbättra sättet vi arbetar på. Det… Läs mer

Publicerat:

Vinster, problem och förutsättningar - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 4)

I del fyra av bloggarna om lärarlaget på Agnesfrids gymnasium (som snabbt totaldigitaliserat sitt arbete) samtalar vi om vinster och problem, samt om förutsättningarna för digitaliseringen av skolan. Vad måste finnas på plats för att denna förvandling av lärararbetet ska lyckas? Jag frågar lärarlaget hur det kommer sig att just de lyckats genomföra en så… Läs mer

Publicerat:

Papperslös dokumentation - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 3)

Detta är tredje bloggen om arbetslaget på språkintroduktionen på Agnesfrids gymnasium som digitaliserade allt arbete så fort de fått sina paddor. Den här gången handlar det om kommunikation med elever, transparent struktur på Driven och papperslös dokumentation. Viber – understödjer relationsbyggandet med eleverna Lärarlaget använder en app som heter Viber för att kommunicera med eleverna.… Läs mer

Publicerat:

Undervisning: digitala läromedel och andra möjligheter - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 2)

Här är andra bloggen om arbetslaget på språkintroduktionen på Agnesfrids gymnasium. De gick från helt analogt till helt digitalt arbetssätt så fort de fick sina paddor i september. Den här gången kretsar samtalet kring undervisningen, om hur man kan använda digitala läromedel och om nya roliga sätt att skriva på engelska. (Läs del 1) ”Inget analogt… Läs mer

Publicerat:

”Att kasta sig ut i det okända” - ett lärarlagsperspektiv på digitaliseringen (del 1)

Språkintroduktionen på Agnesfrids gymnasium har 49 nyanlända elever. ”Vi är ingen mottagningsskola, men vi har blivit det” var det första jag fick höra när jag träffade lärarlaget i början av terminen. Lärarlaget som driver denna verksamhet består av fem lärare. Så sent som förra terminen arbetade de på traditionellt sätt, med läroböcker, mycket eget material… Läs mer