Gå direkt till innehållet
Porträttbild på Linda Sikström.

Förstelärare på Kulladalsskolan, samordnare i Område Väster och driver projektet Lärare som ledare. Har arbetat i Malmö som lärare sedan 1997. Intresserad av pedagogiskt ledarskap, lärande och skolutveckling med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.

Antal inlägg: 17

Fantastisk dag med kollegialt lärande och dela-kultur

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Gullviksskolan har under läsåret arbetat med studiero i samarbete med mig, Daniel Prsa, Alexander Borgström och Magnus Bååth på PDM. Detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta även kommande läsår. Då kommer skolan att gå med ett forskningsprojekt som heter Inkluderande beteendestöd i skolan. Detta leds av Uppsala universitet och syftet med programmet är att erbjuda skolpersonal…

Kooperativt lärande i praktiken

I denna inspirationsföreläsning möter du förutom Linda Sikström och Daniel Prsa, PDM, Patrik Johansson, förstelärare på Johannesskolan, åk 7-9, Helena Yngvesson förstefritidspedagog på Nydalaskolan och Åsa Hallberg samt Caysa Jonassen, förstelärare på Kungshögsskolan, åk 1-6. De kommer att beskriva hur de arbetar med Kooperativt lärande i sin undervisning. (Föreläsningen textas inom kort.)

Lästips kring ledarskap

Publicerat: Skribent: linda Sikström

I Katarina Krokströms blogg går det att läsa hur fem skolor och stadier i Mölndals kommun har arbetat med ledarskap i klassrummet utifrån Ledarskap i klassrummet, en handbok för arbetsron och effektivt lärande (John Steinberg).  I bloggen nämns också hur Lärare som ledare är uppbyggt i Malmö. John Steinberg har också skrivit Lektionen är helig. Båda…

Klassrumsstruktur och formativ undervisning och bedömning på Pedagog Malmö Live 2015

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Sedan i våras har bloggen har fört en slumrande tillvaro. Nu är det dags att väcka liv i bloggen och ett perfekt tillfälle är blogga om det har varit kollegialt lärande i hela Malmö på studiedagen Pedagog Malmö Live 27 september 2015! Under Pedagog Malmö Live i sal B108 på Pauliskolan har vi fått ta…

Vara ny i yrket-följ Cassandra!

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Vi hälsar Cassandra Thulin, Nydalaskolan, välkommen som gästbloggare till Lärare som ledare!  Cassandra är en av deltagarna i projektet Lärare som ledare och kommer att blogga om hur det är att vara ny i läraryrket.  Hej! Jag heter Cassandra och arbetar som lärare i årskurs 1 på Nydalaskolan. Jag tog över i januari i år…

Studiero och lärares ledarskap

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Lärarens ledarskap är avgörande för studieron i Stockholms skolor. Det visar en kartläggning av arbetsklimatet i klassrummen i Stockholm. Tidningen Lära Stockholm ges ut av utbildningsförvaltningen i Stockholm. Tidningen ska förutom att ge inspiration i arbetet också lyfta fram goda exempel från skolorna i Stockholm samt presentera nyheter och forskning inom pedagogik. I senaste numret…

Kollegialt lärande kring bedömning och elevledda IUP-samtal

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Inom projektet Lärare som ledare anordnas under våren 2015 två workshops. Den första workshopen handlade om Bedömning och elevledda IUP-samtal. Det var 44 engagerade lärare från Grundskoleförvaltningen på plats för att delta i workshopen som leddes av Therése Ellingsen-Byttner från Holmaskolan och Caroline Hansson från Pilbäcksskolan. Kollegialt lärande, en framgångsfaktor Enligt Hattie (2008) är en…

Nya kollegor på ingång!

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Från student….   Igår var det arbetsmarknadsdag på Malmö Högskola. Kranskommunerna runt Malmö var på plats och så var även Malmö Stad. Syftet var att berätta för studenter om hur det är att arbeta i Malmö som lärare, förskollärare och fritidspedagog. Vi mötte studenter som var i början av sin lärarutbildning som kunde tänka sig…

Fåtal platser kvar på våra workshops!

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Det finns ett fåtal platser kvar på våra workshops! Är du intresserad så boka snabbt innan det blir fullt! Vi erbjuder två workshops som är öppna för samtliga lärare inom Grundskoleförvaltningen. Workshop 1: Den 26 mars handlar workshopen om Elevledda IUP-samtal, formativ bedömning och matriser. Deltagarna får möjlighet att arbeta aktivt med att skapa matriser…

Lärare som ledare!

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Äntligen är vi igång med pilotprojektet Lärare som ledare! Arbetsnamnet på pilotprojektet var länge Introduktionsprogram för lärare som är i början av sin yrkeskarriär och/eller har ny anställning i Malmö Stad men det var lika långt och krångligt som en hoptrasslad fiskelina. Grundtanken med pilotprojektet är att öka likvärdigheten genom att stärka och utmana lärare att i sin yrkesroll…

När isägget hittades.....

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Jag och mina kollegor i parallellklasserna i årskurs ett arbetar fn mycket kring området vatten. För någon vecka sedan arbetade vi med sk isägg. Eleverna var mycket fascinerade över isägget och jag inledde med att berätta hur jag och kollegan Eeva en dag i vintras när vi kom till jobbet hittade tre isägg (ett till…

Vad finns i askarna?

Publicerat: Skribent: linda Sikström

Jag håller på att förbereda en övning i svenska till nästa läsår. Det kommer att bli ett lite annorlunda skrivuppgifts-kit som jag hoppas ska inspirera eleverna till att skriva texter.  Mina kollegor i parallellklasserna, Eeva och Maria, ska självklart också få vars ett kit!  Under våren har jag målat vita tändsticksaskar i olika motiv. Min…