Gå direkt till innehållet

Vikarierar som redaktör och utvecklingssekreterare på Pedagog Malmö sedan januari 2022.

Antal inlägg: 9

Kulturellt elevinflytande

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Apelgårdsskolan har ett kultur- och biblioteksråd utvecklats, där elevrepresentanter påverkar vilka kulturupplevelser skolans elever får ta del av. Dessutom har rådet delgett både kultur- och grundskoleförvaltningen sina åsikter, vilket engagerat barnen än mer. Vi har träffat två av rådets drivande krafter, skolbibliotekarien Catarina Walles och fritidspedagogen Henrik Ottosson. Det började som ett klassiskt biblioteksråd…

Räkna inte med Ulla Öberg – prisad för sina matematikmetoder!

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Inga rätt och fel. Inga matematikböcker och inga prov. Ingen fingerräkning. Istället ska eleverna lära sig att ”se” talen. Ulla Öbergs undervisningsmetoder har nu, 13 år efter pensionen, gett henne Mensapriset för att ha ”skapat en nyckel som passar elever på alla nivåer”. – Elever kan jobba parallellt med varandra inom samma uppgift, men på…

Trivselsamtal mot psykisk ohälsa

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Oxievångsskolan erbjuds sedan 2019 samtliga sjundeklassare ett ”trivselsamtal” med skolkurator Maria Fossen. Målet är att fånga upp elevers eventuella problem eller brist på trivsel och trygghet, och att göra något åt det, både på individuell och organisatorisk nivå. Med ett ökande antal elever på skolan – nu över 500 elever på högstadiet, fler som…

Legoliga ger värdegrundsvinster

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

En världsomspännande tävling som banar väg för elevernas intresse för vetenskap och problemlösning, hyllar fantasin och, inte minst, skapar samarbetsförmåga och insikter om att alla är bra på olika saker. Så kan man beskriva First Lego League. – Eleverna insåg att de inte skulle ha klarat av projektet på egen hand, säger Patric Berg, IT-pedagog…

Lästävling gav vinster på flera plan

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Klass 4 på Hindby Dibber skola vann nyligen den rikstäckande tävlingen Den stora läsutmaningen. Utöver vinsten i form av en skolresa så vann klassen dessutom ökad läsvana, sänkt motstånd mot faktatunga texter, stärkt gemenskap och ökat självförtroende. Det var i januari som det meddelades vilken fjärdeklass som vunnit Den stora läsutmaningen, en tävling arrangerad av…

Språket erövras med digital kompetens

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Nydalaskolan har i snart två år drivit projektet IT & språkstöd. Det riktas till nyanlända elever som behöver extra stöd i just de två områdena. – Grundtanken är att ökad kompetens inom digital teknik hjälper eleverna att tillgodogöra sig det svenska språket, förklarar Kamila Edin och Zinab Taki som driver projektet. I ett av de…

Högläsning gav självförtroende och förebilder

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Att ge förstaklassare läsande förebilder, och att ge niondeklassare stärkt självförtroende och en läsaridentitet – det var målet med högläsningsprojektet på Oxievångsskolan. Under några veckor läste femtonåringarna högt för sjuåringarna, vilket gav goda effekter i båda årskurserna. Vi backar tiden till innan pandemin bromsade det mesta. Jennie Rosén, lärare i svenska och religionskunskap på Oxievångsskolans…