Gå direkt till innehållet
Porträtt av Lina Haskel

Vikarierar som redaktör och utvecklingssekreterare på Pedagog Malmö sedan januari 2022.

Antal inlägg: 15

Kulturens väktare värnar allemansrätt

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Sedan 2019 har Malmös gymnasier haft egna kulturombud som ska möjliggöra att kultur i skolan är kvalitativ, relevant och tillgänglig. Ombuden informerar och inspirerar sina kollegor om det kostnadsfria kulturutbud som finns inom ”Kulturell allemansrätt för barn och unga i Malmö”, som från och med i höst garanterar minst en kulturupplevelse per läsår för samtliga…

Raka vägen till rätt ordföljd

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Ett laminerat kort, hur kan det hjälpa komvuxelever att förstå den komplexa svenska ordföljden? Det vet Jessica Ljunggren, lärare i svenska som andraspråk på Komvux. – Ordföljdslinjalen är ett satsschema i fysisk form som eleven alltid kan ha med sig, den skapar struktur och förståelse vid inlärning av svenska språket, berättar hon. Jessica Ljunggren visar…

Barnen lär av jordlös odling

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Det växer så att det knakar på Augustenborgs förskola, inte bara bland barnen utan även i fönstret hos avdelningen Molijoxerna på andra våningen. Där frodas nämligen en hydroponisk odling med grönsaker utvalda av barnen själva. – Barnen lär sig att vara rädda om naturen och vår närmiljö, säger barnskötaren Karin Persson.  – Till den första odlingen…

Thelander om motiverande samtal

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Helena Thelander, vårdlärare på Universitetholmens gymnasium, föreläste i mars på Pedagog Malmö Live. Temat var att förbättra elevers välmående, motivation och ork att lära genom samtal mellan engagerade vuxna och elever. Helena Thelander använder sig i sin föreläsning av begreppet KASAM, känsla av sammanhang, myntat av den amerikanske professorn i sociologi, Aaron Antonovski. Här talar Helena…

Halvdistans underlättar livspusslet

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Komvux Malmö bedrivs sedan hösten 2021 undervisning på halvdistans, en studieform som uppkom i pandemins svallvågor. – Att studera på halvdistans ger våra elever både en klassrumstrygghet och den flexibilitet de behöver för att hinna med livet, säger Sylvia Stipic, lärare i svenska som andraspråk på grundnivå. Utan det här alternativet hade de antagligen…

Nyfikenhet gynnar bedömning i svenska som andraspråk

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Söderkullaskolan har man på ett framgångsrikt sätt utvecklat bedömningen av elever inom ämnet svenska som andraspråk. Nyrekryteringar och fortbildning är några av nycklarna. – Pedagogerna måste vara nyfikna på elevernas bakgrund för att kunna göra en korrekt bedömning av deras språk, säger Meniar Bannour, förstelärare och ansvarig för fortbildningen. Det var rektor Carina Adelsgård…

Kulturellt elevinflytande

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Apelgårdsskolan har ett kultur- och biblioteksråd utvecklats, där elevrepresentanter påverkar vilka kulturupplevelser skolans elever får ta del av. Dessutom har rådet delgett både kultur- och grundskoleförvaltningen sina åsikter, vilket engagerat barnen än mer. Vi har träffat två av rådets drivande krafter, skolbibliotekarien Catarina Walles och fritidspedagogen Henrik Ottosson. Det började som ett klassiskt biblioteksråd…

Räkna inte med Ulla Öberg – prisad för sina matematikmetoder!

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

Inga rätt och fel. Inga matematikböcker och inga prov. Ingen fingerräkning. Istället ska eleverna lära sig att ”se” talen. Ulla Öbergs undervisningsmetoder har nu, 13 år efter pensionen, gett henne Mensapriset för att ha ”skapat en nyckel som passar elever på alla nivåer”. – Elever kan jobba parallellt med varandra inom samma uppgift, men på…

Trivselsamtal mot psykisk ohälsa

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

På Oxievångsskolan erbjuds sedan 2019 samtliga sjundeklassare ett ”trivselsamtal” med skolkurator Maria Fossen. Målet är att fånga upp elevers eventuella problem eller brist på trivsel och trygghet, och att göra något åt det, både på individuell och organisatorisk nivå. Med ett ökande antal elever på skolan – nu över 500 elever på högstadiet, fler som…

Legoliga ger värdegrundsvinster

Publicerat: Skribent: Lina Haskel

En världsomspännande tävling som banar väg för elevernas intresse för vetenskap och problemlösning, hyllar fantasin och, inte minst, skapar samarbetsförmåga och insikter om att alla är bra på olika saker. Så kan man beskriva First Lego League. – Eleverna insåg att de inte skulle ha klarat av projektet på egen hand, säger Patric Berg, IT-pedagog…