Publicerat:

Likvärdig bedömning inkl. undervisningsperspektivet

I början av året släppte Åsa Hirsh sin bok Formativ undervisning – utveckla klassrumspraktiker med lärandet i fokus. Åsa är lektor i pedagogik vid Jönköpings University och Göteborgs universitet. Hon har i många år arbetat som lärare på grundskolan, men arbetar nu med forskning och undervisning inom akademin. Hennes undervisning och forskning rör främst skärningspunkten… Läs mer

Publicerat:

Programmet till BFL-konferensen 6 september

Den 6 september arrangerar vi tillsammans med Helsingborgs stads skolor en lärandekonferens på Sundspärlan i Helsingborg. Programmet är nu klart! Vi är otroligt glada över innehållet och tror att 6 september kommer bli en väldigt intressant och lärorik dag. Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Sambedömning för ökad likvärdighet kring bedömning och betygssättning

Såhär i nationella prov-tider genomförs också mycket sambedömningar runt om i vårt land. Sambedömningar gör vi ju för att öka likvärdigheten i bedömning och betygssättning och det har visat sig att sambedömningar i första hand fungerar som ett långsiktigt sätt att uppnå samsyn och likvärdighet. Bra, tycker vi! I vårt betygssystem förväntas lärarnas bedömning och… Läs mer

Publicerat:

Lärandekonferens - BFL

Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL kan användas som en del av skolutvecklingen? I september anordnar vi, tillsammans med Helsingborgsstads skolor, en lärandekonferens för pedagoger och skolledare i grundskolan, grund- och gymnasiesärskola, gymnasiet och vuxenutbildningen som tillhör Malmö stad eller Helsingborgs stads skolor. På konferensen… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

BFL, TLC, Dweck och givande samtal

Veckorna går och BFL-arbetet i Malmö stad pågår för fullt. Just nu stöttar vi 23 grundskolor i denna satsning. Fler grundskolor ligger i startgroparna och till hösten startar vi även arbetet på en gymnasieskola (mer om detta senare). En kortfattad beskrivning av arbetet är att varje skola utser x antal samtalsledare som sedan leder varsin… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Nytt år, nya utmaningar och ett nytt tillskott

Då var 2017 här. Ja, egentligen är vi ju snart halvvägs in i januari månad, men vårterminen 2017 drog i alla fall igång ordentligt i måndags. Det har än så länge varit en väldigt händelserik vecka med mycket spännande på agendan. BFL-kickoff i form av föreläsning/workshop på två skolor, två andra skolor har haft workshop… Läs mer

Publicerat:

Martin Renton på Malmö Live

Den 11 augusti föreläste Martin Renton från Challenging Learning på Malmö Live för samtliga lärare som tillhör innerstadens utbildningsområde. Han pratade bland annat om vikten av att elever själva blir aktiva i bedömningen av sitt eget lärande. Hela föreläsningen filmades och finns nu tillgänglig för Malmö stads pedagoger som strömmande media via SELMA. Var du inte på… Läs mer

placeholder bild

Publicerat:

Att vara igång

                            Denna termin kör vi igång BFL-arbetet på ett flertal skolor i Malmö. Vi har tidigare haft kickoff på de berörda skolorna, men igår startade arbetet verkligen på riktigt för fyra av skolorna. Eller i alla fall för de som kommer att… Läs mer