Gå direkt till innehållet

Specialpedagog i centrala elevhälsan.

Antal inlägg: 2

Tillgänglig skola - vad betyder det??

Publicerat: Skribent: Lisbeth Ahlkvist

Den 1 januari 2015 fick personer med funktionsnedsättning ett ökat skydd när bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen som en form av diskriminering. Diskrimineringslagen gäller inom många områden i samhället, bland annat inom utbildningsområdet, det vill säga i skolan. Enligt diskrimineringslagen ska utbildningsanordnaren se till att alla elever, även de med funktionsnedsättning har en tillgänglig skolmiljö….