Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar & reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande.

Antal inlägg: 5

Skolverket föreslår viktiga förändringar i sva-ämnet

Publicerat: Skribent: Lisa Lundkvist

Skolverket har på uppdrag av regeringen genomfört en bred översyn av de två svenskämnena svenska och svenska som andraspråk som lämnades till regeringen den 31a maj i år. Rapporten lyfter bland annat fram vikten av förändringar av ämnet när det gäller nyanlända elever, behovsbedömning, kompetensutveckling, tydligare regler och mer stöd till skolorna. En omfattade förändring…

Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk?

Publicerat: Skribent: Lisa Lundkvist

Under 2021 hade Grundskoleförvaltningen ett undersökande åtagande med namnet Likvärdig och utvecklande undervisning i svenska som andraspråk. Med hjälp av stora mängder kvalitativ och kvantitativ data identifierades både styrkor och utmaningar i grundskolornas arbete med ämnet svenska som andraspråk. Bland de utmaningarna som lyfts fram ingår bland annat arbetet med att genomföra en kvalitativ bedömning…

Individuell studieplan för nyanlända elever

Publicerat: Skribent: Lisa Lundkvist

I augusti 2018 blev det obligatoriskt att upprätta individuella studieplaner (ISP) för alla nyanlända elever som tas emot och placeras på högstadiet. Syftet är att ta fram en långsiktig planering för hur den nyanlända eleven ska uppnå behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, utifrån elevens egna planer och framtidsdrömmar. I studieplanen ryms möjligheter till stödåtgärder, extra…

Att skapa en meningsfull skoldag för nyanlända elever

Publicerat: Skribent: Lisa Lundkvist

Hur kan vi arbeta med nyanlända elever som direktplaceras i våra klasser? Hur ger vi dem en meningsfull skoldag? Hur kan vi skapa kognitivt utmanande uppgifter för elever som befinner sig i ett  tidigt skede av sin andraspråksutveckling? Hur kan vi använda digitala verktyg som stöd? Utifrån dessa viktiga frågor fick vi möjlighet att forma…

10 tips för en god mottagning av nyanlända elever

Publicerat: Skribent: Lisa Lundkvist

Vi på Vägledning & stöd fick i uppdrag att tänka igenom vad Malmö stads grundskolor initialt behöver göra och veta för att kunna skapa en god mottagning för nyanlända elever. Detta mynnade ut i våra 10 bästa tips för en god mottagning (inklusive några användbara länkar). * 1. Boka ett introduktionsmöte Det är viktigt att en…