Gå direkt till innehållet

Lotta Loven

Jag är rektor på Komvux Malmö Pauli. Tillsammans med några andra skolledare deltar jag i kollegialt lärande. Min grupp kommer att ha sin utgångspunkt i distribuerat ledarskap, något som jag och min kollega, Håkan Wegestål, använder, vill utveckla och förbättra. Jag kommer att dela med mig av mina reflektioner under resans gång här på bloggen.

Antal inlägg: 5

Eva Akenine och Annette Gillholm, bibliotekarier

Publicerat:

Kloka Komvux Malmö

Känner du någon som har gått på Komvux? Troligen! Denna fantastiska chans att få studera som vuxen att genom utbildning ta sig vidare i livet. Det är en speciell upplevelse att träffa före detta elever som har flugit vidare till att erövra nya yrkesbanor. Jag får blandade känslor i sådana stunder – avund är absolut…

Pojke med röd mantel visar armmuskler.

Publicerat:

Grabbing my grit!

Full av entusiasm påbörjar man sin kompetensutveckling, förvissad om att klara av att prioritera litteraturstudierna inom sin arbetstid. I början går det lätt! Bokens två första kapitel glider undan och läsloggen fylls av inspirerade kommentarer. Nästan njutningsfullt planerar man för vad man vill fråga sin kolleger och man brinner av lust att samtala, förberedd till tänderna….

Kvinna föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Misslyckas - en risk den djärve tar!

I fredags, den 21 april, på tid avsatt för kollegialt lärande för skolledare, fann jag mig imponerad av en kollega. Denne berättade helt frankt att hen tyckte sig ha misslyckats med att åstadkomma distribuerat ledarskap på det sätt som önskats. Ambitionerna å min kollegas sida hade varit andra, och större, än vad som visat sig…

Sex skolledare håller om varandra.

Publicerat:

Förbättra eller bara utveckla?

Vad menar vi egentligen menar med distribuerat ledarskap?  Fredagen den 24/3 inföll den första träffen för skolledares kollegiala lärande. Samtalet tog snabbt fart och tillsammans skapade vi en klarare bild.  Distribuerat ledarskap handlar om att många hjälps åt att bära de processer som ska leda framåt, att vi låter uppdraget styra och att vi delar bilden…

Fyra lärare håller om varandra.

Publicerat:

Kollegialt lärande för skolledare

På fotot ser ni förstelärarna på Komvux Malmö Pauli. De är i högsta grad delaktiga i att leda det kollegiala lärandet hos oss och de är också föremål för distribuerat ledarskap, ämnet för det kollegiala lärande för skolledare som jag ska delta i. Ledarskapsutbildningar betonar ofta hur svårt det är med förändring, att det finns…