Publicerat:

Kreativt när skapande skola bidrar till skolutveckling

Under läsåret 17/18 har Lorensborgsskolan jobbat med ett stort värdegrundsarbete. Allt började med att psykologteamet i Innerstaden tillsammans med elever undersökte vänliga handlingar i vardagen, som till exempel att öppna dörren för varandra. Lorensborgsskolan valde sedan att jobba vidare med detta på lokal nivå och en del av detta stora värdegrundsarbete kunde genomföras tack vare… Läs mer

Publicerat:

Ett nyfiket besök med fokus kultur

I början av mars kom en delegation på besök från Leeds till Malmö. Gruppen, som jobbar med ett internationellt kulturår 2023 i Leeds, var på besök för att se hur Malmö stad arbetar med kultur för barn och unga och hade ett specifikt intresse kring just kultur i skola och förskola. Det var en blandning… Läs mer

Publicerat:

Planera mera för kreativt flow!

Jag står i ett klassrum på Sofielundsskolan omgiven av ett 20-tal elever som är helt uppslukade av sin egen skapande-process, de är inne i ett kreativt flow. Det är klass 5B som inom ramen för Skapande skola har fått besök av filmskaparduon Dancing Animation, det vill säga Mia Hulterstam och Cecilia Actis. Eleverna jobbar gruppvis… Läs mer

Publicerat:

Kulturprojekt ger elever en röst i stadsplaneringen

20 glada elever från Sorgenfriskolans fritidshem har travat iväg 10 ggr under höstterminen för att tillsammans med ett gäng seniorer och ett par konstnärer skapa ett offentligt konstverk. Projektet har utgått från Mary Anderssons bok ”Dåliga människor” och tillsammans med de äldre deltagarna har de diskuterat och funderat över barndom förr och nu. Att det… Läs mer

Publicerat:

Att se mänskligheten genom konsten

Under hösten har förberedelseklasselever och åk 4-elever från tre skolor deltagit i konstprojektet Vad är en människa? Grundtanken har varit att genom konsten belysa hur lika vi människor är, oavsett etnisk eller nationell bakgrund. Projektet visade hur lika våra uttryck varit genom tiderna och ända fram till idag och syftade till att ge en stark… Läs mer

Publicerat:

Inspirerande berättelser!

20 september samlades en stor skara kulturombud på Panora för att låta sig inspireras kring temat framtidsdrömmar och berättelser. Inspirationsdagen arrangerades av Kulturförvaltningen, barnkulturenheten i samarbete med Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Förmiddagen bjöd på tre externa föreläsare, Manal Masri (regissör), Anna Berg (dramaturg) och Sanna Persson Halápi (skådespelare). Manal började med att berätta vilka personer som… Läs mer

Publicerat:

Cirkus som stärker!

I Örtagårdsskolans ansökan till skapande skola beskriver skolan att de arbetar för att stärka elevernas identitet och tro på framtiden. Som ett led i detta vill de att deras elever ska komma ut från sitt eget närområde och se att Malmö är en stad med många möjligheter. De lyfter också flera kopplingar till Lgr-11 som… Läs mer