Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Den förSKRÄCKliga barnkulturen

Vi åkte till Centrum för barnkulturforsknings årliga symposium vid Stockholms Universitet och det satte verkligen igång tankar kring både det ena och det andra. Årets tema Barnkulturens gränsland inbjöd till föreläsningar och samtal kring gränser inom barnkulturen, hur vi begränsar barnkulturen, eller begränsar barns tillgång till kultur på olika sätt. Och det var det sista…

Publicerat:

Vad är en estetisk lärprocess?

Det pratas mycket om estetiska lärprocesser idag. Lgr 11 lyfter kreativitet och estetik på var och varannan sida och statens kulturråd delar årligen ut 170 miljoner kronor i Skapande skola medel för att grundskolan ska ha möjlighet att utveckla sina kreativa och estetiska lärprocesser. Men vad är en estetisk lärprocess egentligen? Ja, därom tvista de…

Publicerat:

Inspirerande möte mellan kultur och skola

Den 25 januari träffades kulturliv och skola på Malmö Live för en uppstart inför nästa läsårs Skapande skola-process. Det var runt 250 personer på plats, kulturaktörer, lärare, elever och tjänstemän. På scen fanns goda exempel från Möllevångsskolan, Kulladalsskolan, Dammfriskolan och Kommunikationsskolan. Det var projekt som hade rört sig inom vitt skilda kulturuttryck, allt från animerad…

Publicerat:

Information, inspiration, samtal och mingel!

25 januari 2017 arrangerar Pedagogisk Inspiration och Barnkulturenheten en inspirationsdag inför nästa läsårs Skapande skola. Dagen äger rum på Malmö Live och riktar sig till dig som är engagerad i Skapande skola. På Malmö Live möts skola och kulturaktörer för att inspireras och samtala om kommande samarbeten. Förra året deltog över 70 kulturaktörer, 100 lärare…

Publicerat:

Reagera på teater

Ribersborgsskolans elever i årskurs 4-6 jobbar just nu med tema identitet och metoden de valt är forumteater. Till sin hjälp har de Teater Reagera och boken ”Du och jag” av Katarina von Bredow, som alla klasser läst. Projektet är ett skapande skola-samarbete och Teater Reagera och Ribersborgsskolan fann varandra på Inspirationsdagen på Malmö Live tidigare…