Gå direkt till innehållet

Gosia Bojkowska

Jag som skriver det här heter Gosia Bojkowska och arbetar som bildlärare i de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Jag är även utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar framförallt med skulptur. Att förena konst med pedagogik är spännande och att arbeta med elever inom autismspektrumet har varit och är en av de mest kreativa processerna jag tagit del av.

Antal inlägg: 6

Publicerat:

Intuitiva Skulpturer

Den sista workshopen inom ramen av Skapande Skola arbetet gjordes av konstnären Ingrid Sandsborg som arbetar med olika projekt som riktar sig till barn och skolor via MuralCentralen. I workshopen Intuitiva Skulpturer fick eleverna ta del av en presentation om Ingrid Sandsborgs konstnärskap och de taktila verk som Ingrid tidigare arbetat med. Verken väckte många reaktioner…

Publicerat:

Taktila teckningar del 2

Många inom autismspektrumtillstånd har en annorlunda sinnesbearbetning.  Det innebär att sinnena upplevs starkare eller svagare. Detta kan yttra sig på olika sätt och inom det taktila sinnet kan det handla om att personen dra sig undan beröring,  har en hög eller låg smärt tröskel, undviker vissa material eller vill tvätta händerna omedelbart efter att ha rört vissa…

Publicerat:

Taktila teckningar del 1

  Vad kan kallas för en teckning? Definieras en teckning av det material som används eller är det andra aspekter som avgör? Genom taktila teckningar undersöker eleverna vad en teckning kan vara samt fortsätter att utforska känselsinnet. Det är vanligt att elever med autism har svårigheter med föreställningsförmåga, det vill säga att plocka fram en…

Publicerat:

Bakade Skulpturer

  Vilket sammanhang saker hamnar i är avgörande för hur de tolkas och vilken innebörd de får. Genom att främmandegöra både material och dess funktion kan man hitta nya vägar för att lära sig, menar Anders Marner, professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot bilddidaktik, som förespråkar estetiska och kreativa läroprocesser. Även här blir materialet…

Publicerat:

Rullande mattor

Det första tillfället för Skapande Skola ägde rum i samarbete med idrottssläraren Caroline Drottz. Eleverna fick en introduktion om känselsinnet och gjorde experiment för att ta reda på vart på kroppen som känselsinnet är som bäst. Vi samtalade om hur olika beröring kan kännas och hur viktigt det är man själv vet vad som känns…

Publicerat:

Det Taktila Lärandet

I de kommande blogginläggen kommer arbetet med Skapande Skola att sammanfattas. Vi är de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Det innebär bland annat att vi jobbar med olika anpassningar som t.ex. små undervisningsgrupper och stor personaltäthet. Eleverna som deltagit i Skapande Skola är i åldrarna 10 till 15. Frågor som rör autism…