Gå direkt till innehållet

Maria Lindroth

Bibliotekarie på Pedagogisk Inspiration. Skolbiblioteksutveckling är mitt huvudsakliga arbetsområde.

Antal inlägg: 75

Tre barn läser i bibliotek.

Publicerat:

Nya skolbibliotek i världsklass

2018 års Skolbibliotek i världsklass är utsedda. I år kan Malmö stoltsera med fyra skolor med en skolbiblioteksverksamhet av yppersta kvalitet. Grattis säger vi till Fridhemsskolan, Oxievångsskolan, Slottsstadens skola och Stapelbäddsskolan. Slottsstaden får utmärkelsen för andra året i rad, medan de tre andra är nykomlingar. Akademikerförbundet för kultur och kommunikation, DIK, delar ut utmärkelsen. De skolbibliotek…

Händer knutna med rep.

Publicerat:

Introduktion till mänskliga rättigheter

Undervisar du gymnasieelever i mänskliga rättigheter? Är du bibliotekarie på gymnasiet? Tag chansen att utöka dina kunskaper inom området. I samarbete med Raoul Wallenberginstitutet genomför Pedagogisk Inspiration under vårterminen workshops i mänskliga rättigheter. Under ledning av Maria Green, gästprofessor på Raoul Wallenberginstitutet och Karl Adam Tiderman, bibliotekarie, erbjuds lärare och bibliotekarier på gymnasiet möjlighet att…

Man föreläser framför projicerad presentation.

Publicerat:

Skolbiblioteket spelar roll!

Rektors betydelse för att göra skolbiblioteket till en integrerad del av skolans undervisning, har uppmärksammats allt mer på sistone. Ett bemannat skolbibliotek är inte tillräckligt i sig. Det krävs ett etablerat samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare för att effekterna ska bli märkbara. Det är skolledarens ansvar att möjliggöra detta samarbete. Från den 1 juli 2018…

Barn läser i skolbibliotek.

Publicerat:

Fler skolbibliotekarier i Malmö

Det är glädjande att konstatera att tillgången till såväl skolbibliotek som kvalificerad personal stadigt ökar för Malmös skolelever. Trots att antalet fackutbildade skolbibliotekarier fortfarande är relativt lågt, anställer fler skolor idag en bibliotekarie. Tillgängligheten till bibliotekslokalen har också förbättrats. Färre skolor har ett skolbibliotek som är låst och obemannat och antalet öppettimmar har ökat totalt…

Två barm ligger på golvet och diskuterar framför en läsplatta

Publicerat:

Håller ditt skolbibliotek världsklass?

Ett skolbibliotek som är inkluderat i skolans pedagogiska verksamhet och som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Har du ett sådant skolbibliotek kan det vara ett skolbibliotek i världsklass. För sjätte året i rad bjuder fackförbundet DIK in till Skolbibliotek i världsklass. Avsikten är lyfta och synliggöra god skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotek som kan vara förebilder och inspirera skolor att…

Ordmoln där bibliotek står markerat.

Publicerat:

Konferens om skolbiblioteksutveckling

Aktuell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen spelar en väsentlig roll för elevers lärande och resultat. I de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, som träder i kraft 1 juli nästa år, betonas rektors ansvar för skolbibliotekets pedagogiska roll. Nu handlar det inte längre bara om att se till att lärare…

LO i bibliotek.

Publicerat:

Skolbiblioteket där eleverna styr

I skolbiblioteket på Universitetsholmens gymnasium är det eleven som står i centrum. Det är inte boken i sig som är intressant, inte vad eleverna läser. Det är att skapa ett intresse för läsning. -Jag har en passiv roll i biblioteket, säger bibliotekarien Lars Olov Martinsson. Han förtydligar vad han menar. -Det är elevernas bibliotek och…

Man står i bibliotek.

Publicerat:

Stapelbäddsskolan satsar på skolbibliotek

Stapelbäddskolan, som slog upp sina portar för ett år sedan, valde att satsa på fackutbildad bibliotekarie från start. Henrik Urbanusson började sin tjänst som skolbibliotekarie i februari. Under den korta tid som förflutit har skolbiblioteket redan blivit en välintegrerad del av skolverksamheten. Henriks kompetens och erfarenhet i kombination med en skolledning som synliggör skolbiblioteket är…