Gå direkt till innehållet
Avatar photo

Bibliotekarie på Pedagogisk Inspiration. Skolbiblioteksutveckling är mitt huvudsakliga arbetsområde.

Antal inlägg: 75

Nya skolbibliotek i världsklass

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

2018 års Skolbibliotek i världsklass är utsedda. I år kan Malmö stoltsera med fyra skolor med en skolbiblioteksverksamhet av yppersta kvalitet. Grattis säger vi till Fridhemsskolan, Oxievångsskolan, Slottsstadens skola och Stapelbäddsskolan. Slottsstaden får utmärkelsen för andra året i rad, medan de tre andra är nykomlingar. Akademikerförbundet för kultur och kommunikation, DIK, delar ut utmärkelsen. De skolbibliotek…

Introduktion till mänskliga rättigheter

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Undervisar du gymnasieelever i mänskliga rättigheter? Är du bibliotekarie på gymnasiet? Tag chansen att utöka dina kunskaper inom området. I samarbete med Raoul Wallenberginstitutet genomför Pedagogisk Inspiration under vårterminen workshops i mänskliga rättigheter. Under ledning av Maria Green, gästprofessor på Raoul Wallenberginstitutet och Karl Adam Tiderman, bibliotekarie, erbjuds lärare och bibliotekarier på gymnasiet möjlighet att…

Skolbiblioteket spelar roll!

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Rektors betydelse för att göra skolbiblioteket till en integrerad del av skolans undervisning, har uppmärksammats allt mer på sistone. Ett bemannat skolbibliotek är inte tillräckligt i sig. Det krävs ett etablerat samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare för att effekterna ska bli märkbara. Det är skolledarens ansvar att möjliggöra detta samarbete. Från den 1 juli 2018…

Fler skolbibliotekarier i Malmö

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Det är glädjande att konstatera att tillgången till såväl skolbibliotek som kvalificerad personal stadigt ökar för Malmös skolelever. Trots att antalet fackutbildade skolbibliotekarier fortfarande är relativt lågt, anställer fler skolor idag en bibliotekarie. Tillgängligheten till bibliotekslokalen har också förbättrats. Färre skolor har ett skolbibliotek som är låst och obemannat och antalet öppettimmar har ökat totalt…

Håller ditt skolbibliotek världsklass?

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Ett skolbibliotek som är inkluderat i skolans pedagogiska verksamhet och som bidrar till elevernas måluppfyllelse. Har du ett sådant skolbibliotek kan det vara ett skolbibliotek i världsklass. För sjätte året i rad bjuder fackförbundet DIK in till Skolbibliotek i världsklass. Avsikten är lyfta och synliggöra god skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotek som kan vara förebilder och inspirera skolor att…

Konferens om skolbiblioteksutveckling

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Aktuell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen spelar en väsentlig roll för elevers lärande och resultat. I de reviderade läroplanerna för grund- och gymnasieskolan, som träder i kraft 1 juli nästa år, betonas rektors ansvar för skolbibliotekets pedagogiska roll. Nu handlar det inte längre bara om att se till att lärare…

Skolbiblioteket där eleverna styr

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

I skolbiblioteket på Universitetsholmens gymnasium är det eleven som står i centrum. Det är inte boken i sig som är intressant, inte vad eleverna läser. Det är att skapa ett intresse för läsning. -Jag har en passiv roll i biblioteket, säger bibliotekarien Lars Olov Martinsson. Han förtydligar vad han menar. -Det är elevernas bibliotek och…

Stapelbäddsskolan satsar på skolbibliotek

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Stapelbäddskolan, som slog upp sina portar för ett år sedan, valde att satsa på fackutbildad bibliotekarie från start. Henrik Urbanusson började sin tjänst som skolbibliotekarie i februari. Under den korta tid som förflutit har skolbiblioteket redan blivit en välintegrerad del av skolverksamheten. Henriks kompetens och erfarenhet i kombination med en skolledning som synliggör skolbiblioteket är…

Investera i ett skolbibliotek

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Välkommen till en ny termin och välkommen all ny skolbibliotekspersonal! Flera av er finns på helt nybyggda skolor och det är glädjande att skolbiblioteken redan från starten är bemannade. Behovet av nya skolor är stort, då antalet elever i grundskoleåldern ständigt ökar. De kommunala skolorna har höstterminen 2017 30 000 elever, att jämföra med 23…

"Det känns bra ända in i hjärtat"

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Närmare 200 sjundeklassare möttes på Malmö Live för att ta emot sin egen bok Stjärnresan 2. Det var stolta elever som ivrigt bläddrade fram sin novell i samlingen. -Man känner sig speciell, man känner sig viktig. Det känns bra ända in i hjärtat, var kommentarer från eleverna. -Det var jobbigt i början, tyckte en annan…

Malmö har fått 180 nya författare

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Det är ur mötet och samspelet mellan olika sociala aktörer och organisationer som barnens tankar och berättelser fångas och ges liv! I boken Stjärnresan 2 samlas noveller av 180 sjundeklassare från Apelgårdsskolan, Sorgenfriskolan och Videdalsskolan i Malmö. Novellerna är illustrerade av serieskapare och barnboksförfattare Tony Cronstam. Välkommen till Malmö Live på bokrelease tisdagen den 13/6 klockan…

Startkit för ny skolbibliotekspersonal

Publicerat: Skribent: Maria Lindroth

Terminen närmar sig sitt slut och för alla skolbibliotekarier innebär det en strid ström av återlämnade böcker att ta hand om. Hyllor överfulla av böcker är en ovanlig syn på de flesta skolbibliotek. Det blir märkbart hur mycket eleverna faktiskt läser vilket är glädjande. Några veckor efter skolavslutningen har många skolbibliotekarier tid för eget arbete…