Gå direkt till innehållet
placeholder bild

Publicerat:

Malmö har flera skolbibliotek i världsklass

Det är för femte året i rad Skolbibliotek i världsklass delas ut. Glädjande nog kan Malmö även i år stoltsera med flera skolor som kammat hem den ärofyllda utmärkelsen. Grattis säger vi till Möllevångsskolan, Slottsstadens skola och Pauli gymnasium. Dessa skolor har levt upp till juryns tuffa krav. De är skolbibliotek som är välintegrerade i skolverksamheten….

Röd rektangel där det står PLC.

Publicerat:

Skolutveckling ny uppgift för danska skolbibliotekarier

Inte sällan har svenska skolbibliotekarier sneglat på sina danska kollegor. Danskarna har alltid varit försigkomna när det kommer till skolbibliotek. Så även nu. Den nya Folkeskolereformen, som infördes 2014, förvandlade skolbiblioteken till Paedagogiske laeringscenter, med en förnyad roll för skolbibliotekarien. För att stilla nyfikenheten tog bibliotekarierna på Pedagogisk Inspiration med sig 30 skolbibliotekarier och rektorer…

Böcker på olika språk.

Publicerat:

Alla Malmös språk på skolbiblioteken

Antalet elever med annat modersmål än svenska ökar och därmed också efterfrågan på litteratur på utländska språk. Utmaningen i att snabbt förvärva och tillgängliggöra mångspråkslitteratur, brottas många svenska skolor med. I Gävle har tre kommunala gymnasieskolor tillsammans byggt upp en gemensam mångspråkspool. På detta sätt hoppas de att alla elever i behov av modersmålslitteratur lätt…

placeholder bild

Publicerat:

Skolbibliotekarie - världens roligaste jobb!

Det rör på sig i skolans värld. Bristen på utbildade lärare tvingar fram ett kreativt tänkande kring hur vi ska lösa krisen. Alla barn i skolan måste få möta kvalificerade och duktiga lärare. Men skolan är en komplex värld där undervisningen bara är en del. Det finns uppgifter som skulle kunna utföras av andra yrkeskategorier…

Hanna Ohrberg och Anette Larsson inne på Pyrets förskola.

Publicerat:

Delaktighet och läsglädje på Pyrets förskolebibliotek

Pyrets förskola var en av de allra första förskolorna i Malmö som startade ett eget förskolebibliotek. Personalen har prövat sig fram och tillsammans byggt upp ett rum och en verksamhet som fungerar. Jag träffar Hanna Ohrberg och Anette Larsson som berättar hur de använder biblioteket för att stimulera barnens språkutveckling. Anette arbetar med de minsta…

Pallar med böcker lastas på lastbil.

Publicerat:

Bokpaket till Malmös förskolor

Lagom till förra julen anlände en långtradare fullastad med böcker till Pedagogisk Inspiration. Böcker för 1,5 miljon kronor hade köpts in av Förskoleförvaltningen. Böckerna var avsedda för Malmös alla förskolor, men först skulle Pedagogisk Inspirations bibliotekarier registrera dem i bibliotekskatalogen SELMA. Detta gigantiska arbete är äntligen klart och de sista boklådorna är på väg ut…

Kvinnor minglar med kaffemuggar i händerna.

Publicerat:

Vad kan skolbiblioteket göra för nyanlända?

Ett aktuellt och angeläget ämne i skolan är hur vi ska ta hand om nyanlända elever på bästa sätt. Skolbiblioteket kan bidra med såväl resurser som kompetens. Här är det kollegiala erfarenhetsutbytet ett bra sätt att sprida arbetssätt och idéer. Skolbibliotek Syd arrangerade nyligen en fortbildningsdag och intresset var stort. Medlemmar från Malmö, Lund, Hässleholm,…

placeholder bild

Publicerat:

Grattis till Malmös skolbibliotek i världsklass!

På onsdagen kungjordes vilka skolbibliotek som är i världsklass 2016. I år är det 18 skolor runt om i Sverige som välförtjänt tilldelas denna fina utmärkelse. Tre av dem ligger i Malmö, Pauliskolan, Bäckagårdsskolan och Augustenborgsskolan. De har alla tre uppfyllt juryns kriterier, som föreskriver att skolbiblioteket ska vara väl integrerad i skolans verksamhet och…