Gå direkt till innehållet
Kvinna framför böcker.

Publicerat:

Medveten läsning på Älggårdens förskola

På Älggårdens förskola finns sedan två år tillbaka ett förskolebibliotek. Tillgången till en egen boksamling har satt fart på läsglädjen och lusten att lära. Men på Älggården stannar det inte därvid. Även om närheten till böcker väcker barns fantasi och kreativitet, är det inte nog för att språkutvecklingen ska ta fart. Därför arbetar personalen medvetet…

Studenter sitter i bibilotek.

Publicerat:

Guided inquiry utvecklar elevernas undersökande och analytiska förmågor

På Katedralskolan i Linköping tillägnar sig eleverna ett vetenskapligt förhållningssätt genom Guided inquiry. Det är ett sätt att arbeta som utvecklats av skolans bibliotekarier. I samarbete med lärarna lotsar de eleverna genom studierna. De hjälper dem att tränga in i ämnet och att utveckla sin analytiska förmåga. Och att stärka sitt självförtroende! I början av…

placeholder bild

Publicerat:

Med fokus på fokusbibliotek

Ett framgångsrikt skolbibliotek leds av en rektor som ser bibliotekarien som nyckelperson. Skolbiblioteket har ett tydligt uppdrag och är väl integrerat i undervisningen. Så säger Catrin Eriksson, skolbibliotekschef i Linköpings kommun. I Linköping finns sedan 2008 så kallade fokusbibliotek där Catrin och barn- och ungdomschefen Lars Rejdnell kunnat förverkliga sina idéer om skolbibliotek. I Malmö…

Tre kvinnor sitter vid bord.

Publicerat:

TeachMeet på Malmö högskola - språkutveckling och samarbete

För andra gången anordnade Malmö högskola och Pedagogisk Inspiration ett gemensamt Teach-/BibMeet. Denna gång på alldeles nyinvigda Niagara på Malmö högskola. Personal från skolbiblioteken på grund- och gymnasieskolor kom, för att tillsammans med högskolans bibliotekarier utbyta idéer, tankar och arbetssätt. Även ett par representanter från Förskoleförvaltningen var inbjudna för att berätta om projektet Läsmagi. Den…

Två elever läser i bok.

Publicerat:

Några normmedvetna skolbibliotek

Våren 2015 deltog en grupp skolbibliotekarier och lärare i Det normmedvetna skolbiblioteket, en grupphandledning som syftade till att få skolor att fördjupa det normkritiska arbetet med skolbiblioteket som utgångspunkt. Genuspedagogerna Sara Alfredsson och Åsa Bäckström handledde i samarbete med Pi:s bibliotekarier. Under de fyra träffarna, varvades korta föreläsningar med gruppövningar och diskussioner. Mellan träffarna arbetade…

Hiba Alkuheli, Alaa Imnati, Farid Razwan och Omar Mohsen

Publicerat:

En familj?

Under våren har Pedagogisk inspiration handlett skolbibliotekarier och pedagoger i Det normmedvetna skolbiblioteket. Från Pauliskolan deltog Teresia Palander, bibliotekarie och Cecilia Wallin, lärare i historia. Med inspiration från handledningstillfällena inledde de projektet En familj? i en klass på samhällsprogrammet. Uppgiften för eleverna var att i bild gestalta vad en familj är för dem. De uppmanades…

Hög med häften.

Publicerat:

Jag är ju bara människa

Idén till projektet Jag är ju bara människa föddes när författaren Jonas Hassen Khemiri besökte Malmö. Identitet och språk är centrala teman i hans författarskap och Görel Reimer, Pedagogisk inspiration Malmö, som besökte hans föredrag, fick genast en snilleblixt. Ett språkutvecklande projekt i svenska och samhällskunskap, med fokus på identitet och normkritik passar perfekt i…