Gå direkt till innehållet
Bokomslag till faktabok om pyttesmå partiklar.

Publicerat:

Jo Salmson berättar om pyttesmå partiklar

Ibland kan det vara svårt att hitta bra läsning till elever som har ett läsmotstånd. Det måste vara tillräckligt fängslande för att eleven inte ska tappa sugen för fort. Faktaböcker kan då vara ett alternativ, där ett spännande ämne kan väcka läslusten. Flera förlag har börjat ge ut lättlästa faktaböcker. Ett av dem är Bonnier…

Omslag till Hämnd.

Publicerat:

Hämnd av Kalle Güettler & Viktor Engholm

  “Det här hände i Förorten, platsen jag kallar mitt land. Det är min egen berättelse om vreden och hatet – och hämnden jag svurit på”. I Hämnd berättar en 18-årig kille med invandrarrötter om händelser i det förflutna som kastar skuggor över det liv han lever idag. Händelser som ägde rum innan han föddes,…

Litet barn bläddrar i bok.

Publicerat:

Språkutveckling börjar i förskolan

Enligt flera rapporter  har svenska barn och ungdomars läsförmåga sjunkit under hela 2000-talet. Det är ett allvarligt problem som samhället har att brottas med och det arbetas också intensivt med läs- och skrivutveckling på alla nivåer i den svenska skolan. Men språkutveckling måste naturligtvis starta i tidiga år, redan i förskolan. Små barns språkliga utveckling…

Bokstavstärningar bildar orden goal plan.

Publicerat:

Skriv en arbetsplan för ditt skolbibliotek!

Ett av våra uppdrag på Centrum för Pedagogisk Inspiration är att sprida kunskap om vad ett skolbiblioteket är. Fortfarande är okunnigheten stor, inte bara i omvärlden, utan även internt bland skolans personal. Många ser bilden av folkbiblioteket framför sig, ett mysigt rum för läsning och boklån. Även de som anställts för att arbeta i skolornas…

Öppen och stängd står på skylt.

Publicerat:

Ett tillgängligt skolbibliotek - vad är det?

Nytt läsår, ny termin och kanske ny personal? Varje läsår sedan lång tid tillbaka samlar Centrum för Pedagogisk Inspiration in uppgifter om Malmös kommunala skolbibliotek. De allra flesta skolor hör av sig och svarar efter bästa förmåga på frågor om bemanning, öppettider och budget. Vi får på så sätt en bra överblick över läget på skolbiblioteksfronten…

Bokhyllor med barnböcker.

Publicerat:

Hitta rätt i bokfloden!

Hösten brukar vara högsäsong för bokförlagen  och denna höst ser inte ut att bli något undantag. Mängder av nya titlar släpps och det är inte alldeles så lätt att hitta rätt i bokfloden. För pedagoger och skolbibliotekarier är det av största vikt att valet av litteratur blir rätt, så att eleverna lockas till läsning. Språkutveckling…

Telefonkiosk där det står Bibliotek.

Publicerat:

Nu granskar Skolinspektionen skolbiblioteken

Det är ett och ett halvt år sedan kravet på skolbibliotek infördes i skollagen och många skolbibliotekarier och deras rektorer har funderat på hur de ska tolka bestämmelsen. Den är kort formulerad: Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Men hur definieras skolbibliotek? Räcker det med ett rum med…